เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

ด้วยประสบการณ์การสอนยาวนานถึง 22 ปี เป็นที่มั่นใจในคุณภาพ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรเพื่องานพนักงานช่วยการพยาบาล ประเภทโรงเรียนเอกชนนอกระบบ (กระทรวงศึกษาธิการรับรอง) เมื่อจบการศึกษาสามารถสมัครงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาเรียนโดยตรงที่โรงเรียน ทางโรงเรียนจัดทำระบบ E-Learning ให้นักเรียนสามารถเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทำแบบฝึกหัดผ่านเว็บไซต์ได้ ทำให้การเรียนการสอนสะดวกขึ้น เรียนควบคู่กับการทำงานหรือเรียนควบคู่กับการเรียนที่อื่นได้ อยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนได้

กู้ยืมเรียนได้กับ กยศ. ค่าเรียนถูก แบ่งชำระได้ มีส่วนลดค่าเรียน

 

เมื่อจบการศึกษาทำงานได้หลายสาขา เช่น
พนักงานช่วยศูนย์ความงาม (SP)

สำหรับผู้สนใจทำงานในแผนกความงาม, คลินิกเสริมความงาม เรียนการช่วยพยาบาลและการช่วยทำหัตถการต่างๆ

พนักงานช่วยทันตกรรม (DA)

สำหรับผู้สนใจทำงานในด้านทันตกรรม เรียนความรู้ความชำนาญในการเป็นพนักงานช่วยทันตกรรม

พนักงานช่วยทางการพยาบาล (NA)

สำหรับผู้สนใจทำงานในรพ.รัฐและเอกชนทุกแผนก เรียนความรู้พื้นฐานทางการช่วยพยาบาล เช่น การวัดความดัน, อุปกรณ์ทางการแพทย์

พนักงานช่วยห้องยา (PA)

สำหรับผู้ที่สนใจทำงานในแผนกห้องยา, ร้านขายยา เรียนความรู้ด้านยาเบื้องต้น เช่น การแบ่งกลุ่มของยา, อันตรายจากการใช้ยา เป็นต้น

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก

ผู้ช่วยกายภาพบำบัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

โอกาสทำงานต่างประเทศ

โครงการญี่ปุ่น

เรียนเตรียมความพร้อม ดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่น

จะทราบว่าทำงานที่เมืองไหน  ศูนย์ดูแลไหน เมื่อวันที่นายจ้างชาวญี่ปุ่นสัมภาษณ์แล้ว 

การเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  ระยะเวลาเตรียมความพร้อม แบ่งเป็น 4 กรณี
1. ถ้ามีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุแล้ว NA , PN , RN ยังไม่ได้สอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ค่าสมัครเข้าโครงการ 3,
000 บาท จ่ายกับโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ + ค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น ชำระโดยตรงโรงเรียนภาษา และค่าสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ผู้เข้าโครงการชำระเองตามจริง
- หรือเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเอง
และสอบ N4 มาเองก็ได้ + เข้าโครงการเพื่อทำงานที่ญี่ปุ่นโดย Traing Visa (มีค่าใช้จ่ายต่างหากขึ้นอยู่กับบริษัทที่จัดส่งผ่านกรมแรงงาน)
2. ถ้าสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 แล้ว ยังไม่มีมีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ ไม่มีค่าสมัครเข้าโครงการ + ค่าลงทะเบียนเรียนบริบาลแบบออนไลน์ 29,000 บาท(เรียนภาคปกติ 50,000 บาท ภาควันอาทิตย์ 39,000 บาท จ่ายกับโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ใช้เวลาเตรียมความพร้อมประมาณ 1-3 เดือน) + เข้าโครงการเพื่อทำงานที่ญี่ปุ่นโดย Technical Train
g Visa (มีค่าใช้จ่ายต่างหากขึ้นอยู่กับบริษัทที่จัดส่งผ่านกรมแรงงาน)
3. ถ้ายังไม่มีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ และ ยังไม่ได้สอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ไม่มีค่าสมัครเข้าโครงการ + ค่าลงทะเบียนเรียนบริบาล
แบบออนไลน์ 29,000 บาท (เรียนภาคปกติ 50,000 บาท ภาควันอาทิตย์ 39,000 บาท จ่ายกับโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ใช้เวลาเตรียมความพร้อมประมาณ 1-3 เดือน โดยเรียนควบคู่กับการเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ได้ + ค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น ชำระโดยตรงโรงเรียนภาษา และค่าสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ผู้เข้าโครงการชำระเองตามจริง + เข้าโครงการเพื่อทำงานที่ญี่ปุ่นโดย Traing Visa (มีค่าใช้จ่ายต่างหากขึ้นอยู่กับบริษัทที่จัดส่งผ่านกรมแรงงาน)
4.ถ้ามีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุแล้ว NA , PN , RN สอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 แล้ว ค่าสมัครเข้าโครงการ 3,000 บาท จ่ายกับโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ + เข้าโครงการเพื่อทำงานที่ญี่ปุ่นโดย Train
g Visa (มีค่าใช้จ่ายต่างหากขึ้นอยู่กับบริษัทที่จัดส่งผ่านกรมแรงงาน)

รายละเอียดการเรียนแบบออนไลน์ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ
- เรียนออนไลน์ เรียนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือได้เลย มีบทเรียน มีแบบฝึกหัด เวลาทำระบบแบบฝึกหัดเสร็จระบบจะตรวจให้ทันที ถ้าไ​ม่ผ่านสามารถทำซ้ำได้ ทำแบบฝึกหัดให้ครบก็ขอยื่นสอบได้ ใช้เวลา 1-3 เดือนแล้วแต่ความขยันของผู้เรียน ข้อสอบเดียวกันกับภาคปกติ จบมาใบประกาศนียบัตรเดียวกันกับภาคปกติ 

อ่านเงื่อนไขการเรียนออนไลน์ได้ที่  http://aschoolonline.com/news.php?id=78 

สวัสดิการระหว่างเตรียมความพร้อมด้านการบริบาล การดูแลผู้สูงอายุที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ
- ฟรี เสื้อฟอร์ม 1 ตัว + ฟรี เข็มกลัดสถาบ้น หลังสอบทฤษฎีเสร็จ

- ฟรี หนังสือเรียน 

- ฟรี เข็มกลัดสถาบัน

- ฟรี ที่พัก (สำหรับเรียนภาคปกติ)

สวัสดิการไม่รวม  
- ไม่รวม ค่าลงทะเบียนจบโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ท่านละ  2,000  บาท ชำระวันก่อนจบ 
(เป็นค่าเช่าครุยในพิธีรับมอบประกาศนียบัตร และในพิธีจะได้รับปกผ้าไหมสกรีนชื่อโรงเรียน) เข้าพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรหรือไม่ ก็ชำระค่าลงทะเบียนจบทุกท่าน หากต้องการใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษชำระเพิ่ม 300 บาท ใบเกรดภาษาอังกฤษ 300 บาท

คุณสมบัติ
ชาย-หญิง อายุ 18 - 42 ปี ไม่มีรอยสัก ไม่เคยเข้าญี่ปุ่นแบบผิดกฎหมาย ไม่เคยไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าฝึกงาน  
มีสุขภาพดี มีใจรัก พร้อมเรียนรู้ ตั้งใจทำงาน ขยัน อยากมีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่น
มีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง หรือ 840 ชัวโมง รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
และผ่านการสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อสมัครเรียน
1. สำเนาบัตรประชาชน 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. ใบวุฒิเดิม
4. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 1-2 นิ้ว ก็ได้

การสมัครเรียน
1.สมัครเรียนได้จากหน้าเว็บไซต์  http://aschoolonline.com/register.php 
2.ส่งเอกสารการสมัครมาที่ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 269 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120 โทร.089 755 9412
3.โอนค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เลขบัญชี  497-0-12684-4 (ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบหากโอนเข้าบัญชีอื่น) หรือชำระโดยตรงที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ
ส่งหลักฐานการโอนเงินแจ้งทางข้อความ LINE ID : 0882690773

สอบถามเพิ่มเติม LINE ID : 0882690773

E-Learning การเรียนทาง Online  คลิกสมัครและเปิดระบบเรียนได้ทุกวัน

รายละเอียดค่าเรียนคลิกที่  http://aschoolonline.com/news.php?id=81

สมัครเรียน On Line ได้ทาง  http://aschoolonline.com/register.php 

สมัครเรียนภาควันอาทิตย์และภาคปกติ ได้ทาง  http://aschoolonline.com/register-regular-class.php 

เพจเฟสบุ๊ค โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  https://www.facebook.com/NakonpingAphibalkit 

สมัครเรียนที่ LINE ID ; 0882690773

โทร. 089-7559412 , 053-111513  nakornping.na@gmail.com  

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 
269 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
โทร.089 755 9412

แผนที่
https://maps.app.goo.gl/GpGPs95pWkMjd4m28

เมื่อชำระค่าใช้จ่ายแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี