เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

หลักสูตรที่ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจเปิดสอน

1.เรียนเพื่อการทำงานพนักงานช่วยทางการพยาบาล หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล Nurse Aides (NA) รับรองโดยสภาการพยาบาล 510 ชั่วโมง(เรียนรวมฝึกงาน 4 เดือน) เรียนทฤษฎี 150 ชั่วโมง(25 วัน ไม่นับวันหยุด) ฝึกปฎิบัติ 360 ชัวโมง(45 วัน ไม่นับวันหยุด)  ทำงานได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน คลินิคทั่วไป คลินิคความงาม คลีนิคทันตกรรม คลีนิคกายภาพบำบัด ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยห้องยา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขอฝึกงานใกล้บ้านได้ โรงเรียนประสานเรื่องเอกสารการฝึกงานให้ (สามารถขึ้นทะเบียนผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส.กระทรวงสาธารณสุขได้) เฉพาะเรียนในห้องเรียน 

2.เรียนเพื่อการทำงานพนักงานช่วยทางการพยาบาล หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ 840 ชั่วโมง(หลักสูตร 6 เดือน) ทำงานในโรงพยาบาลได้ ตำแหน่ง Nurse Aides (NA) เรียนทฤษฏี 600 ชั่วโมง ฝึกงาน 240 ชั้วโมง (ฝึกงาน 30 วัน ไม่นับวันหยุด) ขอฝึกงานใกล้บ้านได้ โรงเรียนประสานเรื่องเอกสารการฝึกงานให้ เรียนทฤษฎีออนไลน์ได้ เลือกฝึกงานเฉพาะทางได้ เช่น พนักงานช่วยการพยาบาล ผู้ช่วยห้องยา ผู้ช่วยศูนย์ความงาม ผู้ช่วยทันตกรรม ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยกายภาพบำบัด ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในโรงพยาบาลทั้ง รพ.รัฐ และ รพ.เอกชน ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ทำงานในคลีนิคทั่วไป คลีนิคความงาม คลีนิคทันตกรรม คลีนิคกายภาพบำบัด ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยห้องยา ดูแลผู้สูงอายุต่างประเทศเช่น ประเทศญี่ปุ่น อเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย หรือประเทศอื่นๆได้ ดูแลเด็กเล็ก ครูพี่เลี้ยงศูนย์ดูแลเด็ก โรงเรียนอนุบาล (ไม่สามารถขึ้นทะเบียนผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้) เลือกเรียนได้ 3 แบบ เรียนในห้องเรียนภาคปกติ เรียนภาควันอาทิตย์ เรียนออนไลน์แบบผสมผสานกับการเรียนปฎิบัติในห้องเรียน

3.ติวเพื่อสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียน 6 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ทำงานดูแลผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลในการกำหนดค่าแรงในการทำงาน เฉพาะเรียนติวในห้องเรียน

โรงเรียนประสานเรื่องงานให้ด้วยหลังเรียนจบ เรามีเฟสบุ๊คและไลน์กลุ่มงาน อับเดตงานให้ตลอด ผู้เรียนเลือกงานที่ตนเองถนัดและ ไป-มา สะดวกได้

สอบถามเพิ่มเติม LINE ID : 0882690773

......................................................................................................................

รายละเอียดเพิ่มเติมของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

ค่าลงทะเบียนเรียนที่  

http://aschoolonline.com/news.php?id=81

กำหนดการเปิดเรียน

http://aschoolonline.com/news.php?id=86  

รายละเอียดระเบียบการที่  

http://aschoolonline.com/news.php?id=82 

รายละเอียดการเรียนออนไลน์ที่

http://aschoolonline.com/news.php?id=78 

...................................................................................

เว็ปไซต์สำหรับขึ้นทะเบียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา)

https://esta.hss.moph.go.th/

คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา)

http://www.esta.hss.moph.go.th/borad_manual.php?formweb=manual

กลับหน้าหลัก

สมัครเรียนที่ LINE ID ; 0882690773

โทร. 089-7559412   nakornping.na@gmail.com  

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 
269 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
โทร.089 755 9412

แผนที่
https://maps.app.goo.gl/GpGPs95pWkMjd4m28