เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

ระเบียบการ และสวัสดิการ

ระเบียบการ

คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้เรียน

- เพศชาย – หญิง  อายุตั้งแต่ 17 ปี - ุ60 ปี

- พื้นความรู้ขั้นต่ำ ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ,ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า กศน., ปวช.,ปวส., ปริญญาทุกสาขา

- มีสุขภาพร่ายกายสมบูรณ์ และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง และเป็นผู้มีใจรักด้านการดูแลสุขภาพอนามัย

การแต่งกายชุดฟอร์มโรงเรียน

 • - นักศึกษาชาย ชุดนักศึกษาผู้ช่วยบุรุษพยาบาล เสื้อสีขาวแถบแขนสีน้ำเงิน มีโลโก้โรงเรียน กางเกงสีดำ  รองเท้าคัดชูสีดำ ถุงเท้าสีคำ
 • - นักศึกษาหญิง ชุดนักศึกษาผู้ช่วยการพยาบาล เสื้อสีขาวแถบแขนและแถบปกสีน้ำเงิน มีโลโก้โรงเรียน กระโปรงดำความยาวระดับเข่า หรือกางเกงขายาวสีดำ รองเท้าคัดชูสีขาวหรือรองเท้าผ้าใบขาว ถุงเท้าสีขาว

การเรียนทฤษฎี : เรียนพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล เป็นการปูพื้นฐานทฤษฎีออนไลน์ การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็กเหมือนกันทุกสายงาน

การฝึกงาน : เลือกฝึกงานได้ตามความถนัดของแต่ละบุคคล

- พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล

- พนักงานผู้ช่วยห้องยา

- พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม

- พนักงานผู้ช่วยศูนย์ความงาม

- พนักงานผู้ช่วยกายภาพบำบัด

- พนักงานผู้ช่วยแพทย์

- ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก หรือฝึกงานการดูแลเด็กเพื่อเข้าโครงการ Aupair อเมริกา

- พนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต่างประเทศ หรือเตรียมเพื่อดูแลญี่ปุ่น (เรียนออนไลน์ได้)

- พนักงานให้การดูแล NA หลักสูตร 510 ชั่วโมง รับรองโดยสภาการพยาบาล ขึ้นทะเบียนผู้ดูแลผู้สูงอายุกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ (ทำงานได้ทั้งในโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ) เรียนในห้องเรียนภาคปกติเท่านั้น

อัตราเวลาเรียน

 • ภาคปกติและภาควันอาทิตย์ เรียน 9.30-15.30 น. โรงเรียนหยุดวัน พฤหัสบดีและวันศุกร์
 • เรียนออนไลน์ เรียนจากโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ อิสระ เรียนได้ทุกเวลาที่ว่าง ไม่ใช่การสอนสด ไม่ฟิกเวลาเรียน ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาโรงเรียน ปลอดภัยจากโควิด
 • หลักสูตร 840 ชั่วโมง ตำแหน่งงานพนักงานช่วยการพยาบาล  แบ่งเป็นทฤษฎี 600 ชั่วโมง+ฝึกงาน 240 ชั่วโมง หรือ 30 วันทำการ (หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก 840 ชั่วโมง รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
 • สะสมเวลาเรียนทฤษฎี On Line ให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด หรือ ทำแบบฝึกหัดให้ครบ ก็มีสิทธ์ขอสอบได้แล้ว ใช้เวลาเรียนทฤษฎี 1-5 เดือนแล้วแต่ความขยันของผู้เรียน หากเรียนภาคปกติหรือภาควันอาทิตย์เรามีเรียนออนไลน์เสริมให้นอกเวลา เรียนที่นี่จบเร็วกว่าได้
 • การฝึกงาน ขอฝึกงานใกล้บ้านได้ มีทางเลือกการฝึกงานหลากหลาย ฝึกงานที่สถานประกอบการด้านสุขภาพ เช่น คลินิคทันตกรรม คลินิคความงาม ร้านยา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงเรียนอนุบาล คลีนิคกายภาพบำบัด หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือฝึกงานในโรงพยาบาลที่โรงเรียนจัดให้ ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือ 240 ชั่วโมง หรือ 30 วัน (ไม่นับวันหยุด) โรงเรียนประสานเรื่องเอกสารการฝึกงานให้ทั้งหมด
 • กรณีที่ไม่มีเวลาที่จะฝึกงานได้ หรือในช่วงโควิด ทำรายงานส่งแทนการฝึกงานได้(เฉพาะหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

- สมัครเรียน On Line ได้ทาง  http://aschoolonline.com/register.php 

- สมัครเรียนภาควันอาทิตย์และภาคปกติ ได้ทาง  http://aschoolonline.com/register-regular-class.php 

ส่งเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบวุฒิเดิม รูปถ่ายหน้าตรง 2 ใบ ส่งทางไปรษณีย์ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 269 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
โทร.089 755 9412

- หรือ สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียน ได้ทุกวัน เวลา 9.30–17.00 น. (ช่วงโควิดอาคารเรียนปิด กรุณานัดล่วงหน้าทาง LINE ID : 0882690773 โทร.089-7559412)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา  และผู้ปกครอง(หากยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  อย่างละ 1  ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา  และผู้ปกครอง(หากยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  อย่างละ 1  ชุด
 • สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม  1  ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • * กรณีอายุ 18 ปีขึ้นไป เอกสารทุกอย่างไม่ต้องใช้เอกสารของผู้ปกครอง *

  สวัสดิการที่โรงเรียนมีให้แก่นักศึกษา ฟรี ตลอดหลักสูตรภาคทฤษฎี

  ฟรี เสื้อเครื่องแบบนักศึกษา(1 ตัว ถ้าเรียนออนไลน์หรือภาควันอาทิตย์)(ภาคปกติ ฟรี เสื้อฟอร์ม 3 ตัว)
  ฟรี เข็มกลัดสถาบัน เมื่อสอบทฤษฏีเสร็จ                            
  ฟรี ตำราเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอน         
  ฟรี บริการกลุ่มอับเดทงานในกลุ่มงานเฟสบุคและกลุ่มงานในไลน์ ผู้เรียนเลือกงานได้ตามที่ชอบและไปมาสะดวก

  ฟรี หอพักช่วงเรียนทฤษฎี สำหรับภาคปกติ       

  ค่าลงทะเบียนเรียน และการชำระ http://aschoolonline.com/news.php?id=81

  เว็ปไซต์สำหรับขึ้นทะเบียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

  (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา)

  https://esta.hss.moph.go.th/

  คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

  (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา)

  http://www.esta.hss.moph.go.th/borad_manual.php?formweb=manual

  การเรียนต่อปริญญาตรี แบบโควต้า ไม่ต้องสอบเข้า ได้กับมหาวิทยาลัยนอร์ทเทริน http://aschoolonline.com/news.php?id=84 

  E-Mail : nakornping.na@gmail.com

  LINE ID : 0882690773

  ติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอบถามทางข้อความแชทได้ ทางเฟสบุค โรงเรียน นครพิงค์ อภิบาลกิจ http://facebook.com/nurse.school

  เพจของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ   https://www.facebook.com/NakonpingAphibalkit

  โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 
  269 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
  โทร.089 755 9412

  แผนที่
  https://maps.app.goo.gl/GpGPs95pWkMjd4m28