เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA

เงื่อนไขการเรียนผู้ช่วยพยาบาล On Line กับโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ คลิกอ่านสักนิดเพื่อความเข้าใจในการเรียนนะคะ

เงื่อนไขการเรียนผู้ช่วยพยาบาล On Line กับโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

1. ผู้เรียนจะเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้ต่อเมื่อ ได้กรอกข้อมูลลงทะเบียนเรียน และโอนเงินชำระค่าเรียน พร้อมแจ้งยืนยันการชำระเงิน(สามารถเข้าเรียนได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังแจ้งยืนยันการชำระเงินแล้ว)  เข้าบทเรียนโดยการ Log in ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ตามที่ผู้เรียนกำหนดไว้

ข้อควรระวัง เมื่อออกจากระบบ ให้  Log out  ออกจากระบบทุกครั้ง ไม่เช่นนั้น ระบบจะไม่บันทึกและสะสมเวลาเรียนในครั้งนั้นให้

สามารถเข้าเรียนในห้องเรียนได้ทุกวันที่ว่าง  จะได้มีความเข้าใจมากขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

2. ทางระบบจะเก็บข้อมูลเวลาเรียนสะสม ตามเวลาที่นักเรียน เข้าระบบ และออกจากระบบ ในแต่ละครั้งรวมกัน สะสมเวลาเรียนทฤษฎี On Line ให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือ 600 ชั่วโมง หรือทำแบบฝึกหัดให้ครบ ก็มีสิทธิ์ขอสอบปลายภาคทฤษฎีเพื่อรับเข็มกลัดสถาบัน และเพื่อเตรียมออกฝึกงาน

3. ผู้มีสิทธิ์ทำแบบทดสอบคือผู้ลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักเรียนได้ยื่นเอกสารประกอบการสมัครเรียนครบถ้วน และได้ชำระเงินครบถ้วนแล้วเท่านั้น

4. ผู้มีสิทธิ์ทำแบบทดสอบในแต่ละวิชาคือผู้ที่ทำแบบฝึกหัดผ่านครบถ้วนในวิชานั้นๆทุกแบบฝึกหัด

5. การสอบปลายภาคทฤษฎีเพื่อรับเข็มกลัดสถาบัน และเพื่อเตรียมออกฝึกงาน นักเรียนต้องเดินทางมาสอบที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เลขที่ 199/13 ถนนช้างคลาน  ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100  โดยโรงเรียนจะจัดให้มีการขอสอบได้ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน เวลา 9.00 – 17.00 น. โดยผู้เรียนต้องแจ้งขอสอบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วัน ทางข้อความเฟสบุคหรือทางโทรศัพท์  053-271115 ,  053-271115 , 089-7559412  หรือ  ทาง E-Mail ที่  nakornpingschool@gmail.com

6. หากผลการสอบปลายภาคทฤษฎีเพื่อรับเข็มกลัดสถาบัน ไม่ผ่าน  ทางโรงเรียนให้สอบแก้ตัวได้อีก  1  ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยทางโรงเรียนจะพิจารณานัดวันสอบแก้ตัวอีกครั้งตามความเหมาะสม (รวมการสอบครั้งแรกด้วยคือมีโอกาสสอบได้ 3 ครั้ง)

หากผลการสอบปลายภาคทฤษฎีเพื่อรับเข็มกลัดสถาบันครั้งที่ 3  ไม่ผ่าน  ทางโรงเรียนให้สอบแก้ตัวครั้งต่อไปได้ โดยมีค่าสอบซ่อม  1,000 บาท/ครั้ง ตั้งแต่การสอบครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

7. การแจ้งขอออกฝึกงาน ผู้เรียนสามารถเลือกการฝึกงาน จะฝึกงานที่สถานประกอบการ โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือฝึกงานในโรงพยาบาลที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้ ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือ 240 ชั่วโมง หรือ  50 วัน (ประมาณ 2 เดือน) โดยแจ้งการขอฝึกงานให้โรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  1  เดือน เพื่อทางโรงเรียนจะได้เตรียมความพร้อมติดต่อสถานที่ฝึกงานให้ สำหรับผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพอยู่แล้วสามารถปรึกษาโรงเรียนเพื่อขอเก็บเป็นชั่วโมงฝึกงานได้ หรือถ้าทำงานประจำอยู่หากไม่สะดวกฝึกงานติดต่อโรงเรียนเพื่อทำรายงานส่งแทนการฝึกงานได้ค่ะ

8. ทางโรงเรียนมี LINE ID 0882690773  เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา , E-Mail , Face book และระบบโทรศัพท์ Hot Line ที่ 053-271115 , 089-7559412  ตลอดเวลาทำการ  9.00-17.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนตลอดการเรียนการสอน

9. เมื่อจบหลักสูตรทางโรงเรียนจะออกใบประกาศนียบัตรให้ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาไทย หากต้องการใบประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มกรุณาแจ้งล่วงหน้าและชำระเงินเพิ่ม 200 บาท ส่วนใบระเบียนผลการเรียน(ใบเกรด) ออกให้ทุกรายวิชา กรุณาส่งรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน  2 ใบ (เสื้อฟอร์ม) ให้ทางโรงเรียนก่อนฝึกงานเสร็จอย่างน้อย 3 วัน 

10. ในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ได้จัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรให้เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียน เมื่อจบการศึกษามีค่าลงทะเบียนรับใบประกาศ  2,000  บาท เพื่อเป็นค่าเช่าชุดครุย ปกใบประกาศนียบัตรผ้าไหม และรูปถ่ายขนาดใหญ่ภาพเดี่ยวและภาพหมู่ให้นักศึกษา  

คลิกเพื่อสมัครเรียน ที่เมนูด้านซ้ายค่ะ สีฟ้า ตรง... ลงทะเบียนเรียนคลิก

รายละเอียดค่าเรียน  คลิกหน้า... รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน   http://www.aschoolonline.com/news_detail.php?id=81

E-Mail : applepanita@gmail.com

รายละเอียดการเรียนการสอนทั่วไปที่  www.popcare.com

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอบถามทางข้อความแชทได้ ทางเฟสบุค โรงเรียน นครพิงค์ อภิบาลกิจ   http://facebook.com/nurse.school

เพจของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ กดถูกใจได้จากลิงค์ค่ะ   https://www.facebook.com/NakonpingAphibalkit