เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

ค่าเรียนภาคปกติ ภาควันอาทิตย์ ภาคออนไลน์ (กู้เรียน กยศ.ได้ มีส่วนลดค่าเรียน และมีเบี้ยเลี้ยงให้)

ประกาศเรื่องการลดค่าลงทะเบียนเรียน
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างงานสร้างอาชีพ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าเรียน และให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ช่วยเหลือช่วงภาวะโควิด-19 ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจได้ปรับค่าเรียนลงดังนี้.....

ค่าลงทะเบียนเรียน กู้ยืมเรียนกับ กยศ.ได้เต็มจำนวนค่าเรียน

1.เรียนออนไลน์ ระบบ E-Learning 
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 
29,000 บาท (ลดไป 29,000 บาท จากราคาเต็ม 58,000 บาท) ไม่มีเก็บจุกจิกระหว่างเรียน

การชำระครั้งเดียววันสมัครเรียน มีส่วนลดให้อีก 1,000 บาท เหลือชำระเพียง 28,000 บาท

การแบ่งชำระ วันสมัครชำระ 4,900 บาท ชำระงวดแรกเปิดระบบเรียนได้เลย ส่วนที่เหลือแบ่งชำระได้ 4,900 บาท x 5 เดือน ปิดยอดค่าเรียนก่อนสอบทฤษฎี สมัครผ่าน LINE ID 0882690773

การกู้ยืมเรียนกับ กยศ. วันสมัครชำระ 4,900 บาท ชำระงวดแรกเปิดระบบเรียนได้เลย ส่วนที่เหลือกู้ยืมเรียนกับ กยศ.ได้เต็มจำนวนค่าเรียน (เมื่อเงินกู้อนุมัติ ทางโรงเรียนคืนให้ 4,900 บาท)

ฟรี หนังสือเรียน เสื้อฟอร์ม เข็มกลัดสถาบัน(เมื่อสอบทฤษฎีเสร็จ) 

โอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เลขบัญชี  497-0-12684-4 (ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจจะไม่รับผิดชอบหากโอนเข้าบัญชีอื่น)

2.ภาคพิเศษวันอาทิตย์ ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 39,000 บาท (ลดไป 19,000 บาท จากราคาเต็ม 58,000 บาท) ไม่มีเก็บจุกจิกระหว่างเรียน

การชำระครั้งเดียววันสมัครเรียน มีส่วนลดให้อีก 1,000 บาท เหลือชำระเพียง 38,000 บาท

การแบ่งชำระ ภาควันอาทิตย์แบ่งชำระได้ x 4 งวด วันสมัคร 10,000 บาท เพื่อทางโรงเรียนจะได้เตรียมเสื้อฟอร์มและหนังสือเรียนไว้ให้, วันแรกที่เรียน 10,000 บาท เดือนถัดมา 10,000 บาท, ก่อนสอบทฤษฏี 9,000 บาท สมัครผ่าน LINE ID 0882690773

การกู้ยืมเรียนกับ กยศ. วันสมัครชำระ 5,000 บาท เพื่อยืนยันการเป็นนักเรียน ส่วนที่เหลือกู้ยืมเรียนกับ กยศ.ได้เต็มจำนวนค่าเรียน (เมื่อเงินกู้อนุมัติ ทางโรงเรียนคืนให้ 5,000 บาท)

ฟรี เสื้อฟอร์ม หนังสือเรียน เข็มกลัดสถาบัน(เมื่อสอบทฤษฎีเสร็จ)

โอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เลขบัญชี  497-0-12684-4 (ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจจะไม่รับผิดชอบหากโอนเข้าบัญชีอื่น)

3.ภาคปกติ  ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 50,000 บาท (ลด 8,000 บาท จากราคาเต็ม 58,000 บาท) ไม่มีเก็บจุกจิกระหว่างเรียน

การชำระครั้งเดียววันสมัครเรียน มีส่วนลดให้อีก 1,000 บาท เหลือชำระเพียง 49,000 บาท

การแบ่งชำระ ภาคปกติแบ่งชำระได้ x 5 งวด ก่อนเปิดเรียนวันสมัคร 10,000 บาท เพื่อทางโรงเรียนจะได้เตรียมเสื้อฟอร์มและหนังสือเรียนไว้ให้, วันแรกที่เรียน 10,000 บาท, อีก 1 เดือนถัดมา 10,000 บาท, อีก 1 เดือนถัดมา 10,000 บาท ก่อนสอบทฤษฏี 10,000 บาท สมัครผ่าน LINE ID 0882690773

การกู้ยืมเรียนกับ กยศ. วันสมัครชำระ 5,000 บาท เพื่อยืนยันการเป็นนักเรียน ส่วนที่เหลือกู้ยืมเรียนกับ กยศ.ได้เต็มจำนวนค่าเรียน (เมื่อเงินกู้อนุมัติ ทางโรงเรียนคืนให้ 5,000 บาท) 

ฟรี หอพักช่วงเรียนทฤษฎี เสื้อฟอร์ม หนังสือเรียน เข็มกลัดสถาบัน

โอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เลขบัญชี  497-0-12684-4 (ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจจะไม่รับผิดชอบหากโอนเข้าบัญชีอื่น)

การกู้ยืมเรียนกับ ธนาคารเพื่อการเกษตร ธกส.     
หากทางบ้านเป็นเกษตรกร เป็นสมาชิกธนาคาร ธกส. กู้ ธกส.ได้เต็มจำนวน 50,000 บาท 
   -  ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร  5,000  บาท + รับเอกสารยื่นกู้ ธกส.
   -  เมื่อธนาคารอนุมัติ ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด   

การเรียนทฤษฎีออนไลน์ : เรียนพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล เป็นการปูพื้นฐานทฤษฎีออนไลน์ เหมือนกันทุกสายงาน

การฝึกงาน : เลือกฝึกงานได้ตามความถนัดของแต่ละบุคคล

- พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล

- พนักงานผู้ช่วยห้องยา

- พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม

- พนักงานผู้ช่วยศูนย์ความงาม

- พนักงานผู้ช่วยกายภาพบำบัด

- ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก หรือฝึกงานการดูแลเด็กเพื่อเข้าโครงการ Aupair อเมริกา

- พนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุต่างประเทศ หรือเตรียมเพื่อดูแลญี่ปุ่น (เรียนออนไลน์ได้)

ทำงานในตำแหน่งพนักงานช่วยทางการพยาบาล ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล Nurses’ aides (NA) หลักสูตร 510 ชั่วโมง รับรองโดยสภาการพยาบาล พยาบาล ขึ้นทะเบียนผู้ดูแลผู้สูงอายุกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ (ทำงานได้ทั้งในโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ) เรียนในห้องเรียนภาคปกติเท่านั้น

สวัสดิการที่โรงเรียนมีให้แก่นักศึกษา ฟรี ตลอดหลักสูตรภาคทฤษฎี

ฟรี เสื้อเครื่องแบบนักศึกษา(1 ตัว ถ้าเรียนออนไลน์หรือภาควันอาทิตย์)(ภาคปกติ ฟรี เสื้อฟอร์ม 3 ตัว)
ฟรี เข็มกลัดสถาบัน เมื่อสอบทฤษฏีเสร็จ                            
ฟรี ตำราเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอน         
ฟรี บริการกลุ่มอับเดทงานในกลุมงานเฟสบุ๊คและในกลุ่มไลน์ ผู้เรียนเลือกงานได้ตามที่ชอบและไปมาสะดวก

ฟรี หอพักช่วงเรียนทฤษฎี สำหรับภาคปกติ       

ทุกแบบ จ่ายครบปิดยอดค่าเรียนก่อนสอบทฤษฎี

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ใบประกาศนียบัตรเดียวกัน ทั้งการเรียนภาคปกติ ภาคพิเศษวันอาทิตย์ และการเรียนออนไลน์

*** หากฝึกงานเฉพาะทาง ได้ใบผ่านการฝึกงานเฉพาะทางอีก 1 ใบ ***

เมื่อจบการศึกษาโรงเรียนประสานเรื่องงานให้ด้วย มี FaceBook และ LINE กลุ่มงานอับเดตดูแลตลอด  

สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียน LINE ID : 0882690773

 วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เลขบัญชี  497-0-12684-4 (ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจจะไม่รับผิดชอบหากโอนเข้าบัญชีอื่น)

-  กรุณาแจ้งทางโรงเรียนทราบเมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ที่  LINE ID : 0882690773  โทร  089-7559412  หรือ  E-Mail แจ้งที่   nakornping.na@gmail.com   

หมายเหตุ : 1.การฝึกงานบางแห่งไม่มีค่าฝึกงาน แต่บางแห่งมีค่าฝึกงานผู้เรียนชำระโดยตรงกับโรงพยาบาลหรือสถานฝึกงานที่นักศึกษาเลือก
                   2.ค่าลงทะเบียนจบ 2,000 บาท ชำระก่อนจบการศึกษา เมื่อจบการศึกษาทางโรงเรียนจัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้นักศึกษาปีละ 1 ครั้ง ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เป็นค่าเช่าชุดครุย ปกใบประกาศนียบัตรผ้าไหม (เข้าร่วมพิธีหรือไม่ก็ชำระค่าลงทะเบียนจบเหมือนกัน)

เมื่อจบหลักสูตรทางโรงเรียนจะออกใบประกาศนียบัตรให้ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาไทย หากต้องการใบประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษเพิ่ม กรุณาแจ้งล่วงหน้าและชำระเงินเพิ่มดังนี้ (ไม่รวมค่าส่งไปรษณีย์+50 บาท)

    - ใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ 300 บาท

    - ใบเกรดหรือใบระเบียนผลการเรียนภาษาอังกฤษ(ใบ รบ.) 300 บาท  

...............................................................................................................................................................

รายละเอียดเพิ่มเติมของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

ค่าลงทะเบียนเรียนที่  

http://aschoolonline.com/news.php?id=81

กำหนดการเปิดเรียน

http://aschoolonline.com/news.php?id=86  

รายละเอียดระเบียบการที่  

http://aschoolonline.com/news.php?id=82 

รายละเอียดการเรียนออนไลน์ที่

http://aschoolonline.com/news.php?id=78 

- สมัครเรียน On Line ได้ทาง  http://aschoolonline.com/register.php 

- สมัครเรียนภาควันอาทิตย์และภาคปกติ ได้ทาง  http://aschoolonline.com/register-regular-class.php  

E-Mail : nakornping.na@gmail.com

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอบถามทางข้อความแชทได้ ทางเพจของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 

https://www.facebook.com/NakonpingAphibalkit

เฟสบุคโรงเรียน : นครพิงค์ อภิบาลกิจ   http://facebook.com/nurse.school

สมัครเรียนที่  Line ID : 0882690773

โทรศัพท์ 089-7559412 , 053-111513

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 
269 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
โทร.089 755 9412

แผนที่
https://maps.app.goo.gl/GpGPs95pWkMjd4m28

เรียนออนไลน์ เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนครั้งแรกแล้วระบบจะเปิดให้เข้าเรียนได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังแจ้งการชำระเงินให้โรงเรียนทราบ

เมื่อชำระเงินแล้ว โรงเรียนไม่สามารถคืนเงินให้ได้ทุกกรณี