เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

ระบบ E-Learning ทำให้นักเรียนสามารถเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ต ทำให้การเรียนการสอนสะดวกขึ้น เรียนควบคู่กับการทำงานหรือเรียนควบคู่กับการเรียนที่อื่นได้ อยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนได้

โอกาสทำงานต่างประเทศและศึกษาต่อต่างประเทศในโครงการ Au Pair in America