เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

หลักสูตรล่าสุด

 • พนักงานช่วยการพยาบาล
  • ดูวีดีโอทีละเรื่อง และทำแบบฝึกหัดให้ตรงเรื่องนั้นๆ ด้านล่างคลิกเรียนได้ทุกวิชา
  • รวมวีดีโอ Power Point กายวิภาคและสรีระวิทยา
  • รวมวีดีโอ Power Point การช่วยการพยาบาล
  • ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์และพยาบาล
  • การปฐมพยาบาล
  • การดูแลเด็กเล็ก
  • โภชนาการ
  • สรีระวิทยา
  • กฎหมายแรงงาน
  • จิตวิทยาการทำงาน
  • การดูแลทั่วไปและการช่วยการพยาบาล
  • การดูแลผู้สูงอายุ
 • พนักงานช่วยทันตกรรม
  • ผู้ช่วยทันตกรรม
 • พนักงานช่วยเภสัชกรรม
  • ผู้ช่วยเภสัช
 • พนักงานช่วยคลีนิคความงาม
  • ผู้ช่วยศูนย์ความงาม
 • ผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศ
  • ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
 • ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาล
 • ผู้ดูแลเด็ก ทำงานอเมริกาผ่านโครงการ Aupair
  • ภาษาอังกฤษพื้นฐาน