เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

จุดเด่นของการเรียนหลักสูตรออนไลน์ ทาง E-Learning

จุดเด่นของการเรียนหลักสูตรออนไลน์ ทาง  E-Learning

 • เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป หรือผู้ที่ทำงานในสายบริการสุขภาพ เช่นดูแลผู้สูงอายุอยู่ อสม. งานคลีนิคทันตกรรม คลีนิคความงาม หรือครูพี่เลี้ยง ที่ยังไม่มีใบประกาศนียบัตรรับรอง
 • เปิดกว้างให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่ไปกับการทำงานประจำ สามารถเรียนทาง E-Learning ในขณะที่กำลังเรียนอย่างอื่นได้ ผู้เรียนมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น  ความรู้ไม่ได้ถูกจำกัดให้อยู่แต่ในห้องเรียนอีกต่อไป
 • เรียนบนโทรศัพท์มือถือได้ เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จในแต่ละบท ระบบจะตรวจให้อัตโนมัติ หากไม่ผ่าน เข้าไปทำซ้ำได้ และเรียนซ้ำได้ไม่จำกัด
 • เข้าเรียนเวลาไหนก็ได้ ทุกเวลาที่สะดวก ไม่ใช่การสอนสด เป็นอิสระ ไม่จำกัดเวลาเรียน
 • หลักสูตร 840 ชั่วโมง (6 เดือน) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ แต่การเรียนออนไลน์จบเร็วกว่าภาคปกติ เนื่องจากเข้าเรียนได้ทุกเวลาที่ว่าง ใช้เวลาเรียนจริงตลอดหลักสูตรเพียง 1-6 เดือนเท่านั้น ขึ้นอยู่กับความขยันของผู้เรียน   
 • สะดวก สบาย ผู้เรียนกำหนดเวลาเรียนเองได้ โดยสะสมเวลาเรียนทฤษฎี On Line ให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือทฤษฎี 300-600 ชั่วโมง หรือทำแบบฝึกหัดให้ครบก็ขอสอบได้แล้ว 
 • มีทางเลือกการฝึกงาน จะฝึกงานที่สถานประกอบการ โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือฝึกงานในโรงพยาบาลที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้ ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือฝึกงาน 240 ชั่วโมง หรือ 30 วัน (ไม่นับวันหยุด)
 • หากทำงานประจำอยู่ ไม่สามารถออกฝึกงานได้ หรือในสถานการณ์โควิด เลือกทำเป็นรายงานส่งแทนการฝึกงานได้
 • เน้นคุณภาพการศึกษาโดยมีการสอบ ประเมินผลความรู้เป็นขั้นตอน ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด เช่นเดียวกับภาคปกติ
 • ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเรียนที่โรงเรียนตามปกติ จ่ายเฉพาะค่าหน่วยกิตรายวิชา ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ระหว่างเรียน
 • มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปกติทุกประการ ใช้ข้อสอบเดียวกันกับภาคปกติ จบมาใบประกาศนียบัตรเดียวกันกับภาคปกติ

รายละเอียดเพิ่มเติมของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

ค่าลงทะเบียนเรียนที่  

http://aschoolonline.com/news.php?id=81

กำหนดการเปิดเรียน

http://aschoolonline.com/news.php?id=86  

รายละเอียดระเบียบการที่  

http://aschoolonline.com/news.php?id=82 

รายละเอียดการเรียนออนไลน์ที่

http://aschoolonline.com/news.php?id=78 

- สมัครเรียน On Line ได้ทาง  http://aschoolonline.com/register.php 

- สมัครเรียนภาควันอาทิตย์และภาคปกติ ได้ทาง  http://aschoolonline.com/register-regular-class.php 

รายละเอียดค่าเรียน  http://www.aschoolonline.com/news_detail.php?id=81

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอบถามทางข้อความแชทได้ ทางเพจของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ   https://www.facebook.com/NakonpingAphibalkit

เฟสบุคโรงเรียน : นครพิงค์ อภิบาลกิจ   http://facebook.com/nurse.school

ID LINE : 0882690773

โทร. 089-7559412

E-Mail :  nakornping.na@gmail.com

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 
269 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
โทร.089 755 9412

แผนที่
https://maps.app.goo.gl/GpGPs95pWkMjd4m28