เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA

ระเบียบการ และสวัสดิการ ที่โรงเรียนมีให้นักศึกษา

ระเบียบการ

คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้เรียน

- เพศชาย – หญิง  อายุตั้งแต่  15  ปีบริบูรณ์  -  55  ปี

- พื้นความรู้ขั้นต่ำ   ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ,  ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า , ปวช.,  ปวส.  , ปริญญาทุกสาขา

- มีสุขภาพร่ายกายสมบูรณ์ และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง และเป็นผู้มีใจรักด้านการดูแลสุขภาพอนามัย

อัตราเวลาเรียน

 • สะสมเวลาเรียนทฤษฎี On Line ให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือ 600 ชั่วโมง หรือ ทำแบบฝึกหัดให้ครบ ก็มีสิทธ์ขอสอบได้แล้ว
 • มีทางเลือกการฝึกงาน จะฝึกงานที่สถานประกอบการ โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือฝึกงานในโรงพยาบาลที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้ ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือ 240 ชั่วโมง หรือ  50 วัน (ประมาณ 2 เดือน)
 • กรณีที่ไม่มีเวลาที่จะลงฝึกงานได้ ทางโรงเรียนจะปรับเปลี่ยนให้ตามความเหมาะสม เช่นการทำรายงานส่งแทนเป็นต้น
 • สามารถเข้าเรียนเสริมในห้องเรียนได้ทุกวันที่ว่าง เพิ่มอิสระในการเรียนรู้ และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การรับสมัคร

- สมัคร On Line  ได้ทางเมนู ลงทะเบียนเรียน ด้านซ้ายมือ   พร้อมแนบเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง   ส่งทางจดหมายลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ EMS ที่ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 199/13 ถนนช้างคลาน  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง เชียงใหม่ 50100  หรือ scan เอกสารส่งทาง E-Mail ที่  nakornpingschool@gmail.com

- สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียน วันจันทร์  - อาทิตย์   เวลา   9.00 – 17.00 น.

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา  และผู้ปกครอง(หากยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  อย่างละ 1  ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา  และผู้ปกครอง(หากยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  อย่างละ 1  ชุด
 • ใบรับรองวุฒิการศึกษาจากโรงเรียนเดิม  1  ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง  1 หรือ 2  นิ้ว  จำนวน  2  รูป
 • * กรณีอายุ 18 ปีขึ้นไป เอกสารทุกอย่างไม่ต้องใช้เอกสารของผู้ปกครอง *

การแต่งกายขณะฝึกงาน

 • - นักศึกษาชาย.....ชุดนักศึกษาผู้ช่วยบุรุษพยาบาล  เสื้อสีขาวแถบแขนสีน้ำเงิน กางเกงสีดำ  รองเท้าคัดชูสีดำ ถุงเท้าสีคำ
 • - นักศึกษาหญิง...ชุดนักศึกษาผู้ช่วยการพยาบาล  เสื้อสีขาวแถบแขนและแถบปกสีน้ำเงิน  กระโปรงดำ ความยาวระดับเข่า  รองเท้าคัดชูสีขาว ถุงเท้าสีขาว

สวัสดิการที่โรงเรียนมีให้  เมื่อชำระค่าลงทะเบียนครบถ้วน

-  เสื้อตามแบบฟอร์มของสถาบันคนละ 1 ตัว

-  หนังสือเรียน

-  เข็มกลัดสถาบัน (ต้องสอบเพื่อรับเข็ม)

-  หากต้องการเรียนเสริมในห้องเรียน หลักสูตรอบรมวิชาพิเศษ  เช่น  การพัฒนาบุคลิกภาพ , ภาษาญี่ปุ่น สามารถแสดงความประสงค์ร่วมเข้าเรียนเพิ่มเติมในชั้นเรียนปกติที่โรงเรียนได้ในทุกรายวิชา

ชื่อหลักสูตร   :  ผู้ช่วยทางการพยาบาล การดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ  โดยมีกระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตร

ตำแหน่งงาน  :  ตำแหน่งงานในโรงพยาบาลหรือในคลีนิคทั่วไปทั่วไปคือ 

                            ผู้ช่วยทางการพยาบาล หรือ  Nurse Aid  ผู้ช่วยแพทย์  ผู้ช่วยเภสัชกร  หรือผู้ช่วยทันตแพทย์  ผู้ช่วยศูนย์ความงาม

                         :  ตำแหน่งงานในโรงเรียนอนุบาล หรือศูนย์เด็กเล็กคือ  ครูพี่เลี้ยง

                         :  ตำแหน่งงานในศูนย์การพยาบาลหรือ  Nursing Home คือ ผู้ดูแล หรือ Care Taker

                         :  ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล  ในโรงเรียนทั่วไป  ในโรงงานอุตสาหกรรม  หรือ

                        ในบริษัทต่างๆ

                        :   ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยเภสัชกร

                        :   ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยทันตกรรม

                        :   ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศูนย์ความงาม

 

คลิกเพื่อสมัครเรียน ที่เมนูด้านซ้ายค่ะ สีฟ้า ตรง... ลงทะเบียนเรียนคลิก

รายละเอียดค่าเรียน  คลิกหน้า... รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน   http://www.aschoolonline.com/news_detail.php?id=81

E-Mail : applepanita@gmail.com

รายละเอียดการเรียนการสอนทั่วไปที่  www.popcare.com

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอบถามทางข้อความแชทได้ ทางเฟสบุค โรงเรียน นครพิงค์ อภิบาลกิจ   http://facebook.com/nurse.school

เพจของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ กดถูกใจได้จากลิงค์ค่ะ   https://www.facebook.com/NakonpingAphibalkit