เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

ระเบียบการ และสวัสดิการ ที่โรงเรียนมีให้นักศึกษา

ระเบียบการ

คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้เรียน

- เพศชาย – หญิง  อายุตั้งแต่ 17 ปี - 55 ปี

- พื้นความรู้ขั้นต่ำ ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ,ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า กศน., ปวช.,ปวส., ปริญญาทุกสาขา

- มีสุขภาพร่ายกายสมบูรณ์ และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง และเป็นผู้มีใจรักด้านการดูแลสุขภาพอนามัย

อัตราเวลาเรียน

 • หลักสูตร 840 ชั่วโมง กระทรวงศึกษาธิการรับรอง แบ่งเป็นทฤษฎี 600 ชั่วโมง + ฝึกงาน 240 ชั่วโมง
 • สะสมเวลาเรียนทฤษฎี On Line ให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือ 600 ชั่วโมง หรือ ทำแบบฝึกหัดให้ครบ ก็มีสิทธ์ขอสอบได้แล้ว ใช้เวลาเรียนทฤษฎี 1-3 เดือนแล้วแต่ความขยันของผู้เรียน
 • การฝึกงาน ขอฝึกงานใกล้บ้านได้ มีทางเลือกการฝึกงานหลากหลาย ฝึกงานที่สถานประกอบการด้านสุขภาพ เช่นคลินิคทันตกรรม คลินิคความงาม ร้านยา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงเรียนอนุบาล หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือฝึกงานในโรงพยาบาลที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้ ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือ 240 ชั่วโมง หรือ 30 วัน (ไม่นับวันหยุด) โรงเรียนประสานเรื่องเอกสารการฝึกงานให้ทั้งหมด
 • กรณีที่ไม่มีเวลาที่จะฝึกงานได้ หรือในช่วงโควิด ทางโรงเรียนจะปรับเปลี่ยนให้ตามความเหมาะสม เช่นการทำรายงานส่งแทนได้

- สมัคร On Line  ได้ทางเมนู ลงทะเบียนเรียน ส่งเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบวุฒิเดิม รูปถ่ายหน้าตรง 2 ใบ ส่งทางจดหมายเคอรี่ หรือไปรษณีย์ EMS ที่ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เลขที่  269 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29  อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120  โทร.089-7559412  

- หรือ สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียน วันจันทร์  - อาทิตย์   เวลา   9.00 – 17.00 น.

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา  และผู้ปกครอง(หากยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  อย่างละ 1  ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา  และผู้ปกครอง(หากยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  อย่างละ 1  ชุด
 • ใบรับรองวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม  1  ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง  1 หรือ 2  นิ้ว  จำนวน  2  รูป
 • * กรณีอายุ 18 ปีขึ้นไป เอกสารทุกอย่างไม่ต้องใช้เอกสารของผู้ปกครอง *

การแต่งกายขณะฝึกงาน

 • - นักศึกษาชาย.....ชุดนักศึกษาผู้ช่วยบุรุษพยาบาล  เสื้อสีขาวแถบแขนสีน้ำเงิน กางเกงสีดำ  รองเท้าคัดชูสีดำ ถุงเท้าสีคำ
 • - นักศึกษาหญิง...ชุดนักศึกษาผู้ช่วยการพยาบาล  เสื้อสีขาวแถบแขนและแถบปกสีน้ำเงิน  กระโปรงดำ ความยาวระดับเข่า  รองเท้าคัดชูสีขาว ถุงเท้าสีขาว

สวัสดิการที่โรงเรียนมีให้  เมื่อชำระค่าลงทะเบียนครบถ้วน

-  เสื้อตามแบบฟอร์มของสถาบันคนละ 1 ตัว

-  หนังสือเรียน

-  เข็มกลัดสถาบัน (ต้องสอบเพื่อรับเข็ม)

-  หากต้องการเรียนเสริมในห้องเรียน หลักสูตรอบรมวิชาพิเศษ  เช่น  ภาษาอังกฤษ สามารถแสดงความประสงค์ร่วมเข้าเรียนเพิ่มเติมในชั้นเรียนปกติที่โรงเรียนได้

ชื่อหลักสูตร   :  การดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ  โดยมีกระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตร

ตำแหน่งงาน  :  ตำแหน่งงานในโรงพยาบาลหรือในคลีนิคทั่วไปทั่วไปคือ 

พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล หรือ Nurse Aid (NA) ผู้ช่วยแพทย์  ผู้ช่วยเภสัชกร  หรือผู้ช่วยทันตแพทย์  ผู้ช่วยศูนย์ความงาม

                         :  ตำแหน่งงานในโรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์เด็กเล็กคือ  ครูพี่เลี้ยง

                         :  ตำแหน่งงานในศูนย์การพยาบาลหรือ Nursing Home คือ ผู้ดูแล หรือ Care-taker , Care-giver

                         :  ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล  ในโรงเรียนทั่วไป  ในโรงงานอุตสาหกรรม  หรือ

                            ในบริษัทต่างๆ

                        :   ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยเภสัชกร

                        :   ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยทันตกรรม

                        :   ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยกายภาพบำบัด

                        :   ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศูนย์ความงาม

ค่าลงทะเบียนเรียน และการชำระ http://aschoolonline.com/news.php?id=81

E-Mail : nakornpingschool@gmail.com

รายละเอียดทั่วไปของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจที่  http://www.popcare.com

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอบถามทางข้อความแชทได้ ทางเฟสบุค โรงเรียน นครพิงค์ อภิบาลกิจ   http://facebook.com/nurse.school

เพจของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ   https://www.facebook.com/NakonpingAphibalkit