เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน คลิกดูค่าเรียนตรงนี้ (มีส่วนลดค่าเรียน)

พิเศษ ลดค่าลงทะเบียนเรียนในสถานการณ์โควิด เพื่อให้เข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดภาระค่าใช้จ่าย แบ่งเบาภาระค่าเรียน ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ค่าเรียนทุกหลักสูตร  ตลอดหลักสูตรลดจากราคาเดิม 29,000 บาท เหลือเพียง 14,500 บาท

HOT!!!..โปรค่าเรียนออนไลน์ตลอดหลักสูตรลดเหลือเพียง 14,500 บาท (สมัครผ่าน LINE ID 0882690773)

การเรียนทฤษฎี เรียนผู้ช่วยทางการพยาบาลเป็นการปูพื้นฐานทฤษฎีออนไลน์เหมือนกันทุกสายงาน

การฝึกงาน เลือกฝึกงานได้ตามความถนัดของแต่ละบุคคล

- พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล

- พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร

- พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม

- พนักงานผู้ช่วยศูนย์ความงาม

- พนักงานผู้ช่วยกายภาพบำบัด

- พนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลในประเทศ หรือเตรียมเพื่อดูแลญี่ปุ่น

- ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก หรือฝึกงานการดูแลเด็กเพื่อเข้าโครงการ Aupair อเมริกา

ขอฝึกงานใกล้บ้านได้ โรงเรียนประสานเรื่องเอกสารการฝึกงานให้ทั้งหมด 

พิเศษ ลดค่าลงทะเบียนเรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย แบ่งเบาภาระค่าเรียน ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ค่าเรียนตลอดหลักสูตร  ลดเหลือ เพียง 14,500 บาท (จากราคาเต็ม 29,000 บาท)

สวัสดิการที่โรงเรียนมีให้แก่นักศึกษา ฟรี ตลอดหลักสูตรภาคทฤษฎี
ฟรี เสื้อเครื่องแบบนักศึกษา 1 ตัว   
ฟรี เข็มกลัดสถาบัน                            
ฟรี ตำราเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอน         
ฟรี บริการติดต่อทำงานโดยมีกลุ่มอับเดทงานในเฟสบุคและในไลน์ ผู้เรียนเลือกงานได้ตามที่ชอบและไปมาสะดวก 

            

สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE

 วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย  สาขาเซ็ลทรัลแอร์พอร์ต ชื่อบัญชี โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เลขบัญชี  497-0-12684-4 (ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจจะไม่รับผิดชอบหากโอนเข้าบัญชีอื่น)

-  กรุณาแจ้งทางโรงเรียนทราบเมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ที่  LINE ID : 0882690773  โทร  089-7559412  หรือ  E-Mail แจ้งที่   nakornpingschool@gmail.com   

รูปแบบการชำระเงิน

1.ชำระเป็นเงินสดครั้งเดียว ก่อนเข้าระบบเรียนออนไลน์+วัดตัวเพื่อตัดฟอร์ม (บอกเบอร์ขนาดเสื้อได้ถ้าไม่ได้มาวัดตัว) 
  - ค่าลงทะเบียนเรียน 29,000  
2.ชำระแบบแบ่งจ่าย รวม 29,000 บาท ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร 5,000  บาท + วัดตัวเพื่อตัดฟอร์ม (บอกเบอร์ขนาดเสื้อได้ถ้าไม่ได้มาวัดตัว)
  - ชำระวันที่ 1 เดือนต่อมา 5,000  บาท x 4 เดือน + ชำระเดือนสุดท้ายอีก 4,000 บาท   
  - หรือ ปิดยอดค่าเรียนทั้งหมดก่อนสอบ                         
3. กู้ยืมเรียน     
   ♦ ธกส. หากทางบ้านเป็นเกษตรกร เป็นสมาชิกธนาคาร ธกส. สามารถกู้ ธกส. ได้เต็มจำนวน 45,000 บาท (ยื่นกู้เกินให้ไว้ใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเรียน แต่จ่ายโรงเรียนรวมทั้งหมดแค่ 29,000 บาท)
   -  ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร  5,000  บาท + รับเอกสารยื่นกู้ ธกส.
   -  เมื่อธนาคารอนุมัติ ชำระอีก 24,000 บาท ปิดยอดค่าเรียนทั้งหมดก่อนสอบ 
   ♦ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ยื่นกู้จำนวนเงิน 45,000 บาท วงเงินกู้ที่ได้ขึ้นกับเครดิตของผู้กู้ (ยื่นกู้เกินให้ไว้ใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเรียน แต่จ่ายโรงเรียนรวมทั้งหมดแค่ 29,000 บาท) เพียงให้ผู้มีเงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป กู้ยืมให้
   -  ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร  5,000  บาท + ยื่นเอกสารกู้
   -  เมื่อธนาคารอนุมัติ ชำระอีก 24,000 บาท ปิดยอดค่าเรียนทั้งหมดก่อนสอบ 

หมายเหตุ : 1.การฝึกงานบางแห่งไม่มีค่าฝึกงาน แต่บางแห่งมีค่าฝึกงานผู้เรียนชำระโดยตรงกับโรงพยาบาลหรือสถานฝึกงานที่นักศึกษาเลือก
                   2.ค่าลงทะเบียนจบ 2,000 บาท ชำระก่อนจบการศึกษา (เมื่อจบการศึกษาทางโรงเรียนจัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้นักศึกษาปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม เป็นค่าเช่าชุดครุย ปกใบประกาศนียบัตรผ้าไหม เข้าร่วมพิธีหรือไม่ก็ชำระค่าลงทะเบียนจบเหมือนกัน)

กรุณาชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายใน 3 วัน หลังจากกรอกข้อมูลสมัครเรียน  หากท่านยังไม่สะดวกที่จะชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 3 วัน หลังจากสมัครเรียน ทางผู้ดูแลระบบจะขออนุญาตลบรายชื่อท่านออกจากระบบ E-Learning ก่อน กรุณาสมัครลงทะเบียนเรียนใหม่อีกครั้งเมื่อท่านพร้อมค่ะ

รายละเอียดค่าเรียน ออนไลน์ ภาคปกติ และภาคพิเศษวันอาทิตย์   

http://www.popcare.com/prod03.htm

E-Mail : nakornpingschool@gmail.com

รายละเอียดการเรียนการสอนทั่วไปที่  www.popcare.com

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอบถามทางข้อความแชทได้ ทางเพจของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 

https://www.facebook.com/NakonpingAphibalkit

เฟสบุคโรงเรียน : นครพิงค์ อภิบาลกิจ   http://facebook.com/nurse.school

สมัครเรียนที่  Line ID : 0882690773

โทรศัพท์ 089-7559412 , 053-111513

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจนะคะ

เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนครั้งแรกแล้วระบบจะเปิดให้เข้าเรียนออนไลน์ได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังแจ้งการชำระเงินให้โรงเรียนทราบ

ทางโรงเรียนไม่สามารถคืนเงินให้ได้ทุกกรณี