เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

ค่าเรียนภาคปกติ ภาควันอาทิตย์ ภาคออนไลน์ (กู้ กยศ.ได้ และมีส่วนลดค่าเรียน)

ประกาศเรื่องการลดค่าลงทะเบียนเรียน
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างงานสร้างอาชีพ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าเรียน และให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ช่วยเหลือช่วงภาวะโควิด-19 ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจได้ปรับค่าเรียนลงดังนี้.....

ค่าลงทะเบียนเรียน

1.เรียนออนไลน์ ระบบ E-Learning 
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 
29,000 บาท (ลด 29,000 บาท จากราคาเต็ม 58,000 บาท) กู้ยืมเรียนกับ กยศ.ได้เต็มจำนวนค่าเรียน วันสมัครชำระ 4.900 บาท เพื่อลงทะเบียนเป็น นร. แล้วยื่นกู้ กยศ. เมื่อเงินกู้อนุมัติ ทางโรงเรียนคืนค่าลงทะเบียน 4,900 บาทให้ เท่ากับว่าไม่ต้องจ่ายเองเลยค่ะ ไม่มีเก็บจุกจิกระหว่างเรียน

ฟรี หนังสือเรียน เสื้อฟอร์ม เข็มกลัดสถาบัน(เมื่อสอบทฤษฎีเสร็จ) 

ถ้าไม่กู้ยืม กยศ. เรียนออนไลน์แบ่งชำระได้ 4,900 บาท x 6 เดือน ปิดยอดค่าเรียนก่อนสอบทฤษฎี สมัครผ่าน LINE ID 0882690773

2.ภาคพิเศษวันอาทิตย์ ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 39,000 บาท (ลด 19,000 บาท จากราคาเต็ม 58,000 บาท) บาท กู้ยืมเรียนกับ กยศ.ได้เต็มจำนวนค่าเรียน วันสมัครชำระ 4.900 บาท เพื่อลงทะเบียนเป็น นร. แล้วยื่นกู้ กยศ. เมื่อเงินกู้อนุมัติ ทางโรงเรียนคืนค่าลงทะเบียน 4,900 บาทให้ เท่ากับว่าไม่ต้องจ่ายเองเลยค่ะ ไม่มีเก็บจุกจิกระหว่างเรียน 

ฟรี เสื้อฟอร์ม หนังสือเรียน เข็มกลัดสถาบัน(เมื่อสอบทฤษฎีเสร็จ) 

ถ้าไม่กู้ยืม กยศ. ภาควันอาทิตย์แบ่งชำระได้ x 4 งวด วันสมัคร 10,000 บาท วันแรกที่เรียน 10,000 บาท เดือนถัดมา 10,000 บาท, ก่อนสอบทฤษฏี 9,000 บาท สมัครผ่าน LINE ID 0882690773)

3.ภาคปกติ  ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 49,000 บาท (ลด 9,000 บาท จากราคาเต็ม 58,000 บาท) กู้ยืมเรียนกับ กยศ.ได้เต็มจำนวนค่าเรียน วันสมัครชำระ 4.900 บาท เพื่อลงทะเบียนเป็น นร. แล้วยื่นกู้ กยศ. เมื่อเงินกู้อนุมัติ ทางโรงเรียนคืนค่าลงทะเบียน 4,900 บาทให้ เท่ากับว่าไม่ต้องจ่ายเองเลยค่ะ ไม่มีเก็บจุกจิกระหว่างเรียน

ฟรี หอพักช่วงเรียนทฤษฎี เสื้อฟอร์ม หนังสือเรียน เข็มกลัดสถาบัน

ถ้าไม่กู้ยืม กยศ. ภาคปกติแบ่งชำระได้ x 5 งวด  ก่อนเปิดเรียนวันสมัคร 10,000 บาท, วันแรกที่เรียน 10,000 บาท, อีก 1 เดือนถัดมา 10,000 บาท, อีก 1 เดือนถัดมา 10,000 บาท ก่อนสอบทฤษฏี 9,000 บาท สมัครผ่าน LINE ID 0882690773 

การกู้ยืมเรียน     
   ♦ ธกส. หากทางบ้านเป็นเกษตรกร เป็นสมาชิกธนาคาร ธกส. กู้ ธกส.ได้เต็มจำนวน 49,000 บาท 
   -  ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร  4,900  บาท + รับเอกสารยื่นกู้ ธกส.
   -  เมื่อธนาคารอนุมัติ ชำระส่วนที่เหลือ   

การเรียนทฤษฎีออนไลน์ : เรียนพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล เป็นการปูพื้นฐานทฤษฎีออนไลน์ การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็กเหมือนกันทุกสายงาน

การฝึกงาน : เลือกฝึกงานได้ตามความถนัดของแต่ละบุคคล

- พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล

- พนักงานผู้ช่วยห้องยา

- พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม

- พนักงานผู้ช่วยศูนย์ความงาม

- พนักงานผู้ช่วยกายภาพบำบัด

- ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก หรือฝึกงานการดูแลเด็กเพื่อเข้าโครงการ Aupair อเมริกา

- พนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุต่างประเทศ หรือเตรียมเพื่อดูแลญี่ปุ่น (เรียนออนไลน์ได้)

- ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 420 ชั่วโมง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อจบการศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุได้ แบบถูกต้องตามกฎหมาย (เฉพาะผู้ที่ต้องการทำงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในประเทศ) เรียนในห้องเรียนภาคปกติเท่านั้น

- พนักงานให้การดูแล NA หลักสูตร 510 ชั่วโมง รับรองโดยสภาการพยาบาล ขึ้นทะเบียนผู้ดูแลผู้สูงอายุกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ แบบถูกต้องตามกฎหมาย (ทำงานได้ทั้งในโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ) เรียนในห้องเรียนภาคปกติเท่านั้น

สวัสดิการที่โรงเรียนมีให้แก่นักศึกษา ฟรี ตลอดหลักสูตรภาคทฤษฎี

ฟรี เสื้อเครื่องแบบนักศึกษา(1 ตัว ถ้าเรียนออนไลน์หรือภาควันอาทิตย์)(ภาคปกติ ฟรี เสื้อฟอร์ม 3 ตัว)
ฟรี เข็มกลัดสถาบัน เมื่อสอบทฤษฏีเสร็จ                            
ฟรี ตำราเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอน         
ฟรี บริการกลุ่มอับเดทงานในเฟสบุคและในไลน์ ผู้เรียนเลือกงานได้ตามที่ชอบและไปมาสะดวก

ฟรี หอพักช่วงเรียนทฤษฎี สำหรับภาคปกติ       

ทุกแบบ จ่ายครบปิดยอดค่าเรียนก่อนสอบทฤษฎี

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ใบประกาศนียบัตรเดียวกัน ทั้งการเรียนภาคปกติ ภาคพิเศษวันอาทิตย์ และการเรียนออนไลน์

*** หากฝึกงานเฉพาะทาง ได้ใบผ่านการฝึกงานเฉพาะทางอีก 1 ใบ ***

เมื่อจบการศึกษาโรงเรียนประสานเรื่องงานให้ด้วย มี LINE กลุ่มงานอับเดตดูแลตลอด  

สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียน LINE ID : 0882690773

 วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย  สาขาเซ็ลทรัลแอร์พอร์ต ชื่อบัญชี โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เลขบัญชี  497-0-12684-4 (ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจจะไม่รับผิดชอบหากโอนเข้าบัญชีอื่น)

-  กรุณาแจ้งทางโรงเรียนทราบเมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ที่  LINE ID : 0882690773  โทร  089-7559412  หรือ  E-Mail แจ้งที่   nakornping.na@gmail.com   

หมายเหตุ : 1.การฝึกงานบางแห่งไม่มีค่าฝึกงาน แต่บางแห่งมีค่าฝึกงานผู้เรียนชำระโดยตรงกับโรงพยาบาลหรือสถานฝึกงานที่นักศึกษาเลือก
                   2.ค่าลงทะเบียนจบ 2,000 บาท ชำระก่อนจบการศึกษา (เมื่อจบการศึกษาทางโรงเรียนจัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้นักศึกษาปีละ 1 ครั้ง ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เป็นค่าเช่าชุดครุย ปกใบประกาศนียบัตรผ้าไหม เข้าร่วมพิธีหรือไม่ก็ชำระค่าลงทะเบียนจบเหมือนกัน)

เมื่อจบหลักสูตรทางโรงเรียนจะออกใบประกาศนียบัตรให้ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาไทย หากต้องการใบประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษเพิ่ม กรุณาแจ้งล่วงหน้าและชำระเงินเพิ่มดังนี้ (ไม่รวมค่าส่งไปรษณีย์+50 บาท)

    - ใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ 300 บาท

    - ใบเกรดหรือใบระเบียนผลการเรียนภาษาอังกฤษ(ใบ รบ.) 300 บาท  

...............................................................................................................................................................

รายละเอียดเพิ่มเติมของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

ค่าลงทะเบียนเรียนที่  

http://aschoolonline.com/news.php?id=81

กำหนดการเปิดเรียน

http://aschoolonline.com/news.php?id=86  

รายละเอียดระเบียบการที่  

http://aschoolonline.com/news.php?id=82 

รายละเอียดการเรียนออนไลน์ที่

http://aschoolonline.com/news.php?id=78 

- สมัครเรียน On Line ได้ทาง  http://aschoolonline.com/register.php 

- สมัครเรียนภาควันอาทิตย์และภาคปกติ ได้ทาง  http://aschoolonline.com/register-regular-class.php  

E-Mail : nakornping.na@gmail.com

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอบถามทางข้อความแชทได้ ทางเพจของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 

https://www.facebook.com/NakonpingAphibalkit

เฟสบุคโรงเรียน : นครพิงค์ อภิบาลกิจ   http://facebook.com/nurse.school

สมัครเรียนที่  Line ID : 0882690773

โทรศัพท์ 089-7559412 , 053-111513

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ (Modern Education)
392/1-2 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29 ตำบล บ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
โทร.089 755 9412

แผนที่
https://maps.app.goo.gl/GpGPs95pWkMjd4m28

เรียนออนไลน์ เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนครั้งแรกแล้วระบบจะเปิดให้เข้าเรียนได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังแจ้งการชำระเงินให้โรงเรียนทราบ

เมื่อชำระเงินแล้ว โรงเรียนไม่สามารถคืนเงินให้ได้ทุกกรณี