เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน คลิกดูค่าเรียนตรงนี้นะคะ

ค่าธรรรมเนียมการเรียน  ทุกหลักสูตรราคาเดียวกัน ตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น   45,000  บาท  

การเรียนทฤษฎี เรียนผู้ช่วยการพยาบาล เป็นการปูพื้นฐานเหมือนกันทุกสายงาน แต่เวลาฝึกงาน เลือกฝึกได้ตามความถนัดและความชอบ

- ผู้ช่วยพยาบาล

- ผู้ช่วยเภสัชกร

- ผู้ช่วยทันตกรรม

- ผู้ช่วยศูนย์ความงาม

- ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก

ค่าธรรมเนียมการเรียนแบ่งชัดเจนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

วิชาพื้นฐานทั่วไป

- โภชนาการ                 3         หน่วย          หน่วยกิตละ      1,200  บาท    เป็นเงิน   3,600  บาท

- กฎหมายแรงงาน         3         หน่วย          หน่วยกิตละ      1,200  บาท    เป็นเงิน   3,600  บาท

- จิตวิทยาการทำงาน     4        หน่วย          หน่วยกิตละ       1,200  บาท    เป็นเงิน   4,800  บาท

- ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น               สอนให้ฟรี

รวมวิชาพื้นฐานทั่วไป         10         หน่วยกิต       รวม        12,000    บาท

วิชาหลัก   ด้านการพยาบาล

- การปฐมพยาบาล         5       หน่วย    หน่วยกิตละ    1,200  บาท     เป็นเงิน    6,000  บาท

- การดูแลทั่วไป             5       หน่วย    หน่วยกิตละ    1,400  บาท     เป็นเงิน    7,000  บาท

- การดูแลผู้สูงอายุ         5       หน่วย    หน่วยกิตละ    1,400  บาท     เป็นเงิน    7,000  บาท

- การดูแลเด็กเล็ก          5       หน่วย    หน่วยกิตละ    1,400  บาท     เป็นเงิน    7,000  บาท

- สรีระวิทยา                  5       หน่วย    หน่วยกิตละ    1,200   บาท    เป็นเงิน    6,000  บาท

รวมวิชาหลักการพยาบาล        25         หน่วยกิต       รวม        33,000    บาท

ฝึกปฏิบัติงาน

- ฝึกปฏิบัติงาน                     7        หน่วยกิต

รวมค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตร     รวม     45,000   บาท  

            สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE

 วิธีการชำระเงิน

-  โอนเงินเข้าบัญชีผู้บริหาร ผ่านทางธนาคาร  

    ธนาคารกรุงไทย  สาขาเซ็ลทรัลแอร์พอร์ต ชื่อบัญชี ภนิตา ยังวิลัย เลขบัญชี  494-0-15567-4

-  กรุณาแจ้งทางโรงเรียนทราบเมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ที่  เมนู แจ้ง/ยืนยันการชำระเงิน  หรือ  LINE ID 0882690773  โทร  053-271115  , 089-7559412  หรือ  E-Mail แจ้งที่   applepanita@gmail.com   

1.    ชำระครั้งเดียว มีส่วนลด 1,000  บาท    

        -  ค่าลงทะเบียนเรียนจาก  45,000   บาท  ชำระครั้งเดียวลดให้  1,000  บาท   เหลือ    44,000    บาท

2.   ชำระแบบแบ่งจ่าย        ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าก่อนเข้าระบบเรียน       25,000       บาท

                                        ชำระก่อนทำแบบทดสอบทฤษฎี                          20,000       บาท

                                        รวมชำระทั้งสิ้น                                                  45,000       บาท

3.  กู้ยืมเรียน  หากผู้ปกครองเป็นสมาชิก  ธกส.  

     สามารถกู้   ธกส.  ได้เต็มจำนวนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต    จำนวนเงิน    45,000   บาท

         -   ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร   5,000   บาท ทางโรงเรียนจะจัดส่งเอกสารยื่นกู้ ธกส. ให้นักเรียนทางไปรษณีย์  EMS เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปยื่นที่ ธกส. (ต้องมีผู้ค้ำประกันที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับสมาชิกจำนวน 2 คน)

         -    เมื่อธนาคารอนุมัติ หรือก่อนทำแบบทดสอบทฤษฎี  ชำระอีก        40,000   บาท

4. กู้ยืมเรียนกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยผู้มีเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป เป็นผู้กู้ยืมให้  

        -   ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร  5,000 บาท  กรอกเอกสารกู้ยืมพร้อมแนบเอกสารของผู้กู้ตามระเบียบธนาคาร  

        -    เมื่อธนาคารอนุมัติ หรือก่อนทำแบบทดสอบทฤษฎี ชำระปิดยอดค่าเรียน         40,000  บาท

กรุณาชำระค่าลงทะเบียนเรียน 5,000 บาทแรก ภายใน 3 วัน หลังจากสมัครเรียน เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าระบบการเรียนการสอน  หากท่านยังไม่สะดวกที่จะชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 3 วัน หลังจากสมัครเรียน ทางผู้ดูแลระบบจะขออนุญาตลบรายชื่อท่านออกจากระบบ E-Learning ก่อน กรุณาสมัครลงทะเบียนเรียนใหม่อีกครั้งเมื่อท่านพร้อมค่ะ

คลิกเพื่อสมัครเรียน ที่เมนูด้านซ้ายค่ะ สีฟ้า ตรง... ลงทะเบียนเรียนคลิก

รายละเอียดค่าเรียน  คลิกหน้า... รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน   http://www.aschoolonline.com/news_detail.php?id=81

E-Mail : applepanita@gmail.com

รายละเอียดการเรียนการสอนทั่วไปที่  www.popcare.com

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอบถามทางข้อความแชทได้ ทางเฟสบุค โรงเรียน นครพิงค์ อภิบาลกิจ   http://facebook.com/nurse.school

 

เพจของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ กดถูกใจได้จากลิงค์ค่ะ   https://www.facebook.com/NakonpingAphibalkit

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจนะคะ

เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนครั้งแรกแล้วระบบจะเปิดให้เข้าเรียนออนไลน์ได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังแจ้งการชำระเงินให้โรงเรียนทราบ

ทางโรงเรียนไม่สามารถคืนเงินให้ได้ทุกกรณี