เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

ค่าเรียนภาคปกติ ภาควันอาทิตย์ ภาคออนไลน์ (มีทุนการศึกษาและส่วนลดค่าเรียน)

ประกาศเรื่องการลดค่าลงทะเบียนเรียน
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างงานสร้างอาชีพ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าเรียน และให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ช่วยเหลือช่วงภาวะโควิด-19 ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจได้ปรับค่าเรียนลงดังนี้.....

ภาควันอาทิตย์และภาคปกติ มีทุนการศึกษาให้  เป็นส่วนลดค่าเรียน ตามรายละเอียดด้านล่าง

ภาคออนไลน์ ลดค่าเรียน 10,000 บาท  ตามรายละเอียดด้านล่าง

พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล Nurse Aide (NA) ใบประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลเด็กเล็ก รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ 840 ชั่วโมง + ใบผ่านการฝึกงานเฉพาะทางตามรายละเอียดด้านล่าง

การเรียนทฤษฎี : เรียนพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล NA เป็นการปูพื้นฐานทฤษฎีเหมือนกันทุกสายงาน

การฝึกงาน : เลือกฝึกงานได้ตามความถนัดของแต่ละบุคคล

- พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล

- พนักงานผู้ช่วยห้องยา

- พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม

- พนักงานผู้ช่วยศูนย์ความงาม

- พนักงานผู้ช่วยกายภาพบำบัด

- พนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต่างประเทศ หรือเตรียมเพื่อดูแลญี่ปุ่น

- ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก หรือฝึกงานการดูแลเด็กเพื่อเข้าโครงการ Aupair อเมริกา

ขอฝึกงานใกล้บ้านได้ โรงเรียนประสานเรื่องเอกสารการฝึกงานให้ทั้งหมด 

1.เรียนออนไลน์ ระบบ E-Learning 
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 29,000 บาท ส่วนลด 10,000 บาท เหลือ 19,000 บาท ไม่มีเก็บจุกจิกระหว่างเรียน ฟรี หนังสือเรียน เสื้อฟอร์ม เข็มกลัดสถาบัน(เมื่อสอบทฤษฎีเสร็จ)
เรียนออนไลน์แบ่งชำระได้ 3,800 บาท x 5 เดือน ปิดยอดค่าเรียนก่อนสอบทฤษฎี สมัครผ่าน LINE ID 0882690773

(ยกเว้นหลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศ 420 ชั่วโมง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ดูรายละเอียดที่ http://aschoolonline.com/news.php?id=88)


2.ภาคพิเศษวันอาทิตย์ จากค่าลงทะเบียนเดิมตลอดหลักสูตร 49,000 บาท มีส่วนลดทุนการศึกษา 10,000 บาท เหลือเพียง 39,000 บาท ไม่มีเก็บจุกจิกระหว่างเรียน ฟรี เสื้อฟอร์ม หนังสือเรียน เข็มกลัดสถาบัน (ภาควันอาทิตย์แบ่งชำระได้ x 3 งวด  สมัครผ่าน LINE ID 0882690773) วันสมัคร 10,000 บาท วันแรกที่เรียน 10,000 บาท เดือนถัดมา 10,000 บาท, ก่อนสอบทฤษฏี 9,000 บาท 


3.ภาคปกติ
จากค่าลงทะเบียนเดิมตลอดหลักสูตร 58,000 บาท มีส่วนลดทุนการศึกษา 9,000 บาท เหลือเพียง 49,000 บาท ไม่มีเก็บจุกจิกระหว่างเรียน ฟรี หอพัก เสื้อฟอร์ม หนังสือเรียน เข็มกลัดสถาบัน (ภาคปกติแบ่งชำระได้ x 4 งวด สมัครผ่าน LINE ID 0882690773) ก่อนเปิดเรียนวันสมัคร 10,000 บาท, วันแรกที่เรียน 19,000 บาท, อีก 1 เดือนถัดมา 10,000 บาท,
ก่อนสอบทฤษฏี 10,000 บาท  

  การกู้ยืมเรียน     
   ♦ ธกส. หากทางบ้านเป็นเกษตรกร เป็นสมาชิกธนาคาร ธกส. กู้ ธกส.ได้เต็มจำนวน 58,000 บาท (ยื่นกู้เกินให้ไว้ใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเรียน แต่จ่ายโรงเรียนในราคาลดแล้ว)
   -  ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร  5,000  บาท + รับเอกสารยื่นกู้ ธกส.
   -  เมื่อธนาคารอนุมัติ ชำระส่วนที่เหลือ  
   ♦ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ยื่นกู้จำนวนเงิน 58,000 บาท วงเงินกู้ที่ได้ขึ้นกับเครดิตของผู้กู้ (ยื่นกู้เกินให้ไว้ใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเรียน แต่จ่ายโรงเรียนในราคาที่ลดแล้ว) ผู้มีเงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไปยื่นกู้ให้
   -  ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร 5,000 บาท + ยื่นเอกสารกู้
   -  เมื่อธนาคารอนุมัติ ชำระส่วนที่เหลือ  

สวัสดิการที่โรงเรียนมีให้แก่นักศึกษา ฟรี ตลอดหลักสูตรภาคทฤษฎี

ฟรี เสื้อเครื่องแบบนักศึกษา 1 ตัว   
ฟรี เข็มกลัดสถาบัน เมื่อสอบทฤษฏีเสร็จ                            
ฟรี ตำราเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอน         
ฟรี บริการกลุ่มอับเดทงานในเฟสบุคและในไลน์ ผู้เรียนเลือกงานได้ตามที่ชอบและไปมาสะดวก

ฟรี หอพัก สำหรับภาคปกติ       

ทุกแบบ จ่ายครบปิดยอดค่าเรียนก่อนสอบทฤษฎี

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ใบประกาศนียบัตรเดียวกัน ทั้งการเรียนภาคปกติ ภาคพิเศษวันอาทิตย์ และการเรียนออนไลน์

*** หากฝึกงานเฉพาะทาง ได้ใบผ่านการฝึกงานเฉพาะทางอีก 1 ใบ ***

เมื่อจบการศึกษาโรงเรียนประสานเรื่องงานให้ด้วย มี LINE กลุ่มงานอับเดตดูแลตลอดชีพ

(ยกเว้นหลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศ 420 ชั่วโมง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ดูรายละเอียดที่ http://aschoolonline.com/news.php?id=88)     

สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียน LINE ID : 0882690773

 วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย  สาขาเซ็ลทรัลแอร์พอร์ต ชื่อบัญชี โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เลขบัญชี  497-0-12684-4 (ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจจะไม่รับผิดชอบหากโอนเข้าบัญชีอื่น)

-  กรุณาแจ้งทางโรงเรียนทราบเมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ที่  LINE ID : 0882690773  โทร  089-7559412  หรือ  E-Mail แจ้งที่   nakornping.na@gmail.com   

หมายเหตุ : 1.การฝึกงานบางแห่งไม่มีค่าฝึกงาน แต่บางแห่งมีค่าฝึกงานผู้เรียนชำระโดยตรงกับโรงพยาบาลหรือสถานฝึกงานที่นักศึกษาเลือก
                   2.ค่าลงทะเบียนจบ 2,000 บาท ชำระก่อนจบการศึกษา (เมื่อจบการศึกษาทางโรงเรียนจัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้นักศึกษาปีละ 1 ครั้ง ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นค่าเช่าชุดครุย ปกใบประกาศนียบัตรผ้าไหม เข้าร่วมพิธีหรือไม่ก็ชำระค่าลงทะเบียนจบเหมือนกัน)

เมื่อจบหลักสูตรทางโรงเรียนจะออกใบประกาศนียบัตรให้ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาไทย หากต้องการใบประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษเพิ่ม กรุณาแจ้งล่วงหน้าและชำระเงินเพิ่มดังนี้ (ไม่รวมค่าส่งไปรษณีย์+50 บาท)

    - ใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ 300 บาท

    - ใบเกรดหรือใบระเบียนผลการเรียนภาษาอังกฤษ(ใบ รบ.) 300 บาท  

...............................................................................................................................................................

- สมัครเรียน On Line ได้ทาง  http://aschoolonline.com/register.php 

- สมัครเรียนภาควันอาทิตย์และภาคปกติ ได้ทาง  http://aschoolonline.com/register-regular-class.php 

กรุณาชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายใน 3 วัน หลังจากกรอกข้อมูลสมัครเรียน  

E-Mail : nakornping.na@gmail.com

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอบถามทางข้อความแชทได้ ทางเพจของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 

https://www.facebook.com/NakonpingAphibalkit

เฟสบุคโรงเรียน : นครพิงค์ อภิบาลกิจ   http://facebook.com/nurse.school

สมัครเรียนที่  Line ID : 0882690773

โทรศัพท์ 089-7559412 , 053-111513

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ (Modern Education)
392/1-2 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่?-ฮอด กม.29 ตำบล บ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
โทร.089 755 9412

แผนที่
https://maps.app.goo.gl/GpGPs95pWkMjd4m28

เรียนออนไลน์ เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนครั้งแรกแล้วระบบจะเปิดให้เข้าเรียนได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังแจ้งการชำระเงินให้โรงเรียนทราบ

ทางโรงเรียนไม่สามารถคืนเงินให้ได้ทุกกรณี