เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA

แนะนำอาจารย์ผู้สอน รายวิชาที่สอน นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้ทางเว็บบอร์ด และทางอีเมล ของอาจารย์แต่ละท่าน

การติดต่ออาจารย์

 • ทางข้อความเฟสบุค ชื่อโปรไฟล์ : นครพิงค์ อภิบาลกิจ 
 • ID LINE : 0882690773
 • ทางเว็บบอร์ดหรือทางอีเมล  nakornpingschool@gmail.com ติดต่อตลอดเวลา ตอบกลับภายใน  24 ชั่วโมง
 • ทางโทรศัพท์โรงเรียน  053-271115 , 089-7559412   ติดต่อได้ทุกวัน เวลา  9.00 น.- 17.00 น.
 • ทางโทรศัพท์มือถือ  เฉพาะเรื่องด่วนเท่านั้น ท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากบางครั้งอาจารย์อาจกำลังสอน นิเทศนักศึกษา หรือ กำลังปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล

อาจารย์ภนิตา ยังวิลัย  อาจารย์พยาบาลวิชาชีพ

ผู้บริหารสถานศึกษา  รับผิดชอบในนโยบายและแผนการเรียนการสอนทั่วไป 

ข้อมูลการติดต่อ

อาจารย์อภิปรัชญ์  คืนดี 

ผู้สอน วิชา จิตวิทยาการทำงาน , กฎหมายแรงงาน , ภาษาอังกฤษ 

ข้อมูลการติดต่อ

 • เว็บบอร์ด
 • mr.smiler@hotmail.com
 • โทรศัพท์  053-271115 , 086-9104040

อาจารย์สิริพร ศรีทองพุ่ม  อาจารย์พยาบาลวิชาชีพ

ผู้สอน วิชา การดูแลทั่วไปและการช่วยการพยาบาล , การดูแลผู้สูงอายุ 

ข้อมูลการติดต่อ

 • เว็บบอร์ด
 • โทรศัพท์   053-271115

อาจารย์จุฑามาศ กิตินันท์   อาจารย์พยาบาลวิชาชีพ

ผู้สอน วิชา กายวิภาคและสรีระวิทยา , โภชนาการ

ข้อมูลการติดต่อ

 • เว็บบอร์ด
 • โทรศัพท์   053-271115

อาจารย์จุฑารัตน์  มงคล   อาจารย์พยาบาลวิชาชีพ

ผู้สอน วิชา การดูแลเด็กเล็ก , การปฐมพยาบาล 

ข้อมูลการติดต่อ

 • เว็บบอร์ด
 • jutharat.m@gmail.com
 • โทรศัพท์   089-7003093

  อาจารย์นันทวดี วงศ์บุตร  อาจารย์พยาบาลวิชาชีพ

  ผู้สอน วิชา การดูแลผู้สูงอายุ , การช่วยการพยาบาล

  ข้อมูลการติดต่อ

  • เว็บบอร์ด
  • โทรศัพท์   053-271115

  อาจารย์เอมภิกา คำบุญมา  อาจารย์ธุรการ

  ข้อมูลการติดต่อ

  • เว็บบอร์ด
  • โทรศัพท์   053-271115 , 094-6033708

  อาจารย์จิตราภรณ์ บุญยศยิ่ง  อาจารย์ธุรการ

  ข้อมูลการติดต่อ

  • เว็บบอร์ด
  • โทรศัพท์   053-271115 , 064-7078398

  E-Mail : nakornpingschool@gmail.com

  รายละเอียดการเรียนการสอนทั่วไปภาคปกติที่  www.popcare.com

  ติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอบถามทางข้อความแชทได้ ทางเฟสบุค โรงเรียน นครพิงค์ อภิบาลกิจ   http://facebook.com/nurse.school

  เพจของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ กดถูกใจได้จากลิงค์ค่ะ   https://www.facebook.com/NakonpingAphibalkit