เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA

แนะนำอาจารย์ผู้สอน รายวิชาที่สอน นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้ทางเว็บบอร์ด และทางอีเมล ของอาจารย์แต่ละท่าน

การติดต่ออาจารย์แต่ละท่าน

 • ทางข้อความเฟสบุค โรงเรียน นครพิงค์ อภิบาลกิจ 
 • ทางเว็บบอร์ดหรือทางอีเมล สามารถติดต่อได้ทันทีตลอดเวลา ตอบกลับภายใน  24 ชั่วโมง
 • ทางโทรศัพท์โรงเรียน  053-271115 , 052-089021 , 089-7559412   ติดต่อได้ทุกวัน เวลา  9.00 น.- 21.00 น.
 • ทางโทรศัพท์มือถือ  เฉพาะเรื่องด่วนเท่านั้น ท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากบางครั้งอาจารย์อาจกำลังสอน นิเทศนักศึกษา หรือ กำลังปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล

อาจารย์ภนิตา ยังวิลัย 

ผู้บริหารสถานศึกษา  รับผิดชอบในนโยบายและแผนการเรียนการสอนทั่วไป 

ข้อมูลการติดต่อ

อาจารย์อภิปรัชญ์  คืนดี 

ผู้สอน วิชา จิตวิทยาการทำงาน , กฎหมายแรงงาน , ภาษาอังกฤษ 

ข้อมูลการติดต่อ

 • เว็บบอร์ด
 • mr.smiler@hotmail.com
 • โทรศัพท์  053-271115 , 086-9104040

อาจารย์สมพร ศรีทองพุ่ม  อาจารย์พยาบาลวิชาชีพ

ผู้สอน วิชา การดูแลทั่วไปและการช่วยการพยาบาล , การดูแลผู้สูงอายุ 

ข้อมูลการติดต่อ

 • เว็บบอร์ด
 • โทรศัพท์   052-089021

อาจารย์จุฑามาศ กิตินันท์   อาจารย์พยาบาลวิชาชีพ

ผู้สอน วิชา กายวิภาคและสรีระวิทยา , โภชนาการ

ข้อมูลการติดต่อ

 • เว็บบอร์ด
 • โทรศัพท์   052-089021

อาจารย์จุฑารัตน์  มงคล   อาจารย์พยาบาลวิชาชีพ

ผู้สอน วิชา การดูแลเด็กเล็ก , การปฐมพยาบาล 

ข้อมูลการติดต่อ

 • เว็บบอร์ด
 • jutharat.m@gmail.com
 • โทรศัพท์   089-7003093

อาจารย์อภิญญา จีนานุรักษ์   อาจารย์พยาบาลวิชาชีพ

ผู้สอน วิชา การดูแลผู้สูงอายุ และ การเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน

ข้อมูลการติดต่อ

 • เว็บบอร์ด
 • โทรศัพท์   052-089021

อาจารย์กุลอารญา ปรารมภ์   อาจารย์พยาบาลวิชาชีพ

ผู้สอน วิชา การเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ

ข้อมูลการติดต่อ

 • เว็บบอร์ด
 • โทรศัพท์   052-089021

คลิกเพื่อสมัครเรียน ที่เมนูด้านซ้ายค่ะ สีฟ้า ตรง... ลงทะเบียนเรียนคลิก

รายละเอียดค่าเรียน  คลิกหน้า... รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน   http://www.aschoolonline.com/news_detail.php?id=81

E-Mail : applepanita@gmail.com

รายละเอียดการเรียนการสอนทั่วไปที่  www.popcare.com

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอบถามทางข้อความแชทได้ ทางเฟสบุค โรงเรียน นครพิงค์ อภิบาลกิจ   http://facebook.com/nurse.school

เพจของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ กดถูกใจได้จากลิงค์ค่ะ   https://www.facebook.com/NakonpingAphibalkit