เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA

เมื่อทำการกรอกข้อมูลการลงทะเบียนเรียน เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชี ตามจำนวนเงินที่ท่านต้องชำระ จากรายการบัญชี ต่อไปนี้

บัญชีผู้บริหาร โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็ลทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่
ชื่อบัญชี ภนิตา ยังวิลัย
เลขที่บัญชี 530-1-02810-3

 

โดยทำการโทรแจ้งการชำระเงินได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  053-271115, 089-7559412
หรือ ท่านสามารถแจ้งการชำระเงินผ่านฟอร์ม ต่อไปนี้