เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง(ในประเทศ) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดเฉพาะผู้ที่จะทำงานดูแลผู้สูงอายุ ในประเทศ

เฉพาะผู้ที่ต้องการลงทะเบียนทำงาน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ตรวจสอบข้อมูล รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรกลางที่  

http://www.esta.hss.moph.go.th/list_shop.php

หมายเลข 70 โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เชียงใหม่

..........................................................................

เรียนเฉพาะทาง หลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อจบการศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้การดูแลได้ แบบถูกต้องตามกฎหมาย

...........................................................................

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 29,000 บาท - ลดราคาช่วยเหลือช่วงโควิด 4,000 บาท = ชำระ 25,000 บาท 

กรณีแบ่งชำระ ...

ก่อนเปิดเรียนวันสมัคร 5,000 บาท วันแรกที่เรียน 10,000 บาท เดือนถัดมาก่อนสอบทฤษฏี 10,000 บาท 

ฟรี  หอพักตลอดการเรียนทฤษฎี(กรณีบ้านไกล), หนังสือเรียน, เสื้อฟอร์ม + เข็มกลัดสถาบัน เมื่อสอบทฤษฏีเสร็จ

เป็นการเรียนในห้องเรียน

..............................................................................

มีส่วนลดค่าเรียน ราคาลดพิเศษสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุณาสอบถามที่ LINE ID ; 0882690773

ระยะเวลาการเรียนรวมฝึกงาน 420 ชั่วโมง (ทฤษฏี 200 ชั่วโมง ฝึกงาน 220 ชั่วโมง)

เรียนทฤษฏีและปฏิบัติ : เรียนทฤษฎีในห้องเรียน ฝึกปฎิบัติที่สถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ฝึกงาน : ฝึกงาน 220 ชั่วโมง

กำหนดเปิดเรียน เฉพาะหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

เปิดเรียน 22 พฤษภาคม 2566 (รับสมัครถึง  16 พฤษภาคม 2566 ทาง LINE ID ; 0882690773)

เปิดเรียน 15 สิงหาคม 2566 (รับสมัครถึง  1  สิงหาคม 2566 ทาง LINE ID ; 0882690773)

เปิดเรียน 3 ธันวาคม 2566 (รับสมัครถึง 20 พฤศจิกายน 2566 ทาง LINE ID ; 0882690773)

คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้เรียน

- เพศชาย – หญิง  อายุตั้งแต่ 18 ปี 

- พื้นความรู้ขั้นต่ำ ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ,ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า กศน., ปวช.,ปวส., ปริญญาทุกสาขา

- มีสุขภาพร่ายกายสมบูรณ์ และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง และเป็นผู้มีใจรักด้านการดูแลสุขภาพอนามัย

สอบถามเพิ่มเติม และสมัครเรียนที่ LINE ID 0882690773

โทรศัพท์ 089-7559412 (เฉพาะกรณีฉุกเฉิน อาจไม่ได้รับสายถ้าอาจารย์ติดสอน หรือปฏิบัติงานอยู่)

....................................................................................

 วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย  สาขาเซ็ลทรัลแอร์พอร์ต ชื่อบัญชี โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เลขบัญชี  497-0-12684-4 (ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจจะไม่รับผิดชอบหากโอนเข้าบัญชีอื่น)

-  กรุณาแจ้งทางโรงเรียนทราบเมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ที่  LINE ID : 0882690773  โทร  089-7559412  หรือ  E-Mail แจ้งที่   nakornping.na@gmail.com   

หมายเหตุ :  

1.ไม่ต้องชำระค่าฝึกงานเพิ่ม
2.ค่าลงทะเบียนจบ 2,000 บาท ชำระก่อนจบการศึกษา (เมื่อจบการศึกษาทางโรงเรียนจัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้นักศึกษาปีละ 1 ครั้ง ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นค่าเช่าชุดครุย ปกใบประกาศนียบัตรผ้าไหม เข้าร่วมพิธีหรือไม่ก็ชำระค่าลงทะเบียนจบเหมือนกัน)

......................................................................................................................

หลักสูตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดระเบียบการที่  

http://aschoolonline.com/news.php?id=82 

หลักสูตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดการเรียนออนไลน์ที่

http://aschoolonline.com/news.php?id=78 

หลักสูตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ค่าเรียนที่  

http://aschoolonline.com/news.php?id=81 

...................................................................................

เว็ปไซต์สำหรับขึ้นทะเบียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา)

https://esta.hss.moph.go.th/

คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา)

http://www.esta.hss.moph.go.th/borad_manual.php?formweb=manual