เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

หลักสูตรที่ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจเปิดสอน

1.หลักสูตรพนักงานให้การดูแล Nurse Aides (NA) รับรองโดยสภาการพยาบาล 510 ชั่วโมง(เรียนรวมฝึกงาน 4 เดือน) สามารถขึ้นทะเบียนได้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข ขอฝึกงานใกล้บ้านได้ โรงเรียนประสานเรื่องเอกสารการฝึกงานให้ ทำงานได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน คลินิคทั่วไป คลินิคความงาม คลีนิคทันตกรรม คลีนิคกายภาพบำบัด ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยห้องยา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เรียนในห้องเรียนภาคปกติ

2.หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ 840 ชั่วโมง(ุหลักสูตร 6 เดือน) เรียนทฤษฏี 600 ชั่วโมง ฝึกงาน 240 ชั้วโมง ขอฝึกงานใกล้บ้านได้ โรงเรียนประสานเรื่องเอกสารการฝึกงานให้ เรียนทฤษฎีออนไลน์ได้ เลือกฝึกงานเฉพาะทางได้ เช่น พนักงานช่วยการพยาบาล ผู้ช่วยห้องยา ผู้ช่วยศูนย์ความงาม ผู้ช่วยทันตกรรม ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยกายภาพบำบัด ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในโรงพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ทำงานในคลีนิคทั่วไป คลีนิคความงาม คลีนิคทันตกรรม คลีนิคกายภาพบำบัด ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยห้องยา ดูแลผู้สูงอายุต่างประเทศ ดูแลเด็กเล็ก ครูพี่เลี้ยงศูนย์ดูแลเด็ก โรงเรียนอนุบาล เลือกเรียนได้ 3 แบบ เรียนในห้องเรียนภาคปกติ เรียนภาควันอาทิตย์ เรียนออนไลน์

3.หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รับรองโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส.กระทรวงสาธารณสุข 420 ชั่วโมง (ุเรียนรวมฝึกงาน 3 เดือน) เรียนทฤษฏี 200 ชั่วโมง ฝึกงาน 240 ชั้วโมง ขอฝึกงานใกล้บ้านได้ โรงเรียนประสานเรื่องเอกสารการฝึกงานให้ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย เรียนในห้องเรียนภาคปกติ

4.หลักสูตรติวเพื่อสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียน 6 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ทำงานดูแลผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลในการกำหนดค่าแรงในการทำงาน เรียนในห้องเรียนภาคปกติ

ทุกหลักสูตรกู้ยืมเรียนกับ กยศ.ได้ โรงเรียนประสานเรื่องงานให้ด้วยหลังเรียนจบ เรามีเฟสบุ๊คและไลน์กลุ่มงาน อับเดตงานให้ตลอด ผู้เรียนเลือกงานที่ตนเองถนัดและ ไป-มา สะดวกได้

สอบถามเพิ่มเติม LINE ID : 0882690773

......................................................................................................................

รายละเอียดเพิ่มเติมของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

ค่าลงทะเบียนเรียนที่  

http://aschoolonline.com/news.php?id=81

กำหนดการเปิดเรียน

http://aschoolonline.com/news.php?id=86  

รายละเอียดระเบียบการที่  

http://aschoolonline.com/news.php?id=82 

รายละเอียดการเรียนออนไลน์ที่

http://aschoolonline.com/news.php?id=78 

...................................................................................

เว็ปไซต์สำหรับขึ้นทะเบียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา)

https://esta.hss.moph.go.th/

คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา)

http://www.esta.hss.moph.go.th/borad_manual.php?formweb=manual

สมัครเรียนที่ LINE ID ; 0882690773

โทร. 089-7559412   nakornping.na@gmail.com  

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ (Modern Education)
392/1-2 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29 ตำบล บ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
โทร.089 755 9412

แผนที่
https://maps.app.goo.gl/GpGPs95pWkMjd4m28