เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA

จุดเด่นของการเรียนหลักสูตรผู้ช่วยทางการพยาบาล ทาง E-Learning

จุดเด่นของการเรียนหลักสูตรผู้ช่วยทางการพยาบาล ทาง  E-Learning

  • เข้าเรียนเสริมในห้องเรียนได้ทุกวันว่าง เพิ่มอิสระในการเรียนรู้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  • เปิดกว้างให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่ไปกับการทำงานประจำ สามารถเรียนทาง E-Learning ในขณะที่กำลังเรียนอย่างอื่นได้ ผู้เรียนมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น  ความรู้ไม่ได้ถูกจำกัดให้อยู่แต่ในห้องเรียนอีกต่อไป
  • ใกล้ชิดอาจารย์ด้วยระบบ web board ของอาจารย์แต่ละท่าน , E-Mail , Face book และระบบโทรศัพท์ Hot Line ตลอดเวลาทำการ    
  • สะดวก สบาย ผู้เรียนกำหนดเวลาเรียนเองได้ โดยสะสมเวลาเรียน On Line ให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือ 600 ชั่วโมง หรือทำแบบฝึกหัดให้ครบก็ขอสอบได้แล้ว
  • มีทางเลือกการฝึกงาน จะฝึกงานที่สถานประกอบการ โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือฝึกงานในโรงพยาบาลที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้ ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือ 240 ชั่วโมง หรือ  50 วัน (ประมาณ 2 เดือน)
  • เน้นคุณภาพการศึกษาโดยมีการทดสอบ ประเมินผลความรู้เป็นขั้นตอน ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
  • ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเรียนที่โรงเรียนตามปกติ จ่ายเฉพาะค่าหน่วยกิตรายวิชา ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ระหว่างเรียน
  • มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปกติทุกประการ

คลิกเพื่อสมัครเรียน ที่เมนูด้านซ้ายค่ะ สีฟ้า ตรง... ลงทะเบียนเรียนคลิก

รายละเอียดค่าเรียน  คลิกหน้า... รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน   http://www.aschoolonline.com/news_detail.php?id=81

E-Mail : applepanita@gmail.com

รายละเอียดการเรียนการสอนทั่วไปที่  www.popcare.com

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอบถามทางข้อความแชทได้ ทางเฟสบุค โรงเรียน นครพิงค์ อภิบาลกิจ   http://facebook.com/nurse.school

เพจของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ กดถูกใจได้จากลิงค์ค่ะ   https://www.facebook.com/NakonpingAphibalkit