เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA

ด้วยประสบการณ์การสอนยาวนานถึง 15 ปี เป็นที่มั่นใจในคุณภาพ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรเพื่องานผู้ช่วยการพยาบาล ประเภทโรงเรียนเอกชน ตามมาตรา 15 (2) อาชีวศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการรับรอง) เมื่อจบการศึกษาสามารถสมัครงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาเรียนโดยตรงที่โรงเรียน ทางโรงเรียนจัดทำระบบ E-Learning ให้นักเรียนสามารถเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทำแบบฝึกหัดผ่านเว็บไซต์ได้ ทำให้การเรียนการสอนสะดวกขึ้น เรียนควบคู่กับการทำงานหรือเรียนควบคู่กับการเรียนที่อื่นได้ อยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนได้

ผู้ช่วยศูนย์ความงาม (SP)

หลักสูตรสำหรับผู้สนใจทำงานในแผนกความงาม, คลินิกเสริมความงาม เรียนการพยาบาลและการทำหัตถการต่างๆ

ผู้ช่วยทันตกรรม (DA)

หลักสูตรสำหรับผู้สนใจทำงานในด้านทันตกรรม เรียนความรู้ความชำนาญในการเป็นผู้ช่วยทันตกรรม

พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (NA)

หลักสูตรสำหรับผู้สนใจทำงานในรพ.รัฐและเอกชนทุกแผนก เรียนความรู้พื้นฐานทางการพยาบาล เช่น การวัดความดัน, อุปกรณ์ทางการแพทย์

พนักงานผู้ช่วยห้องยา (PA)

หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจทำงานในแผนกห้องยา, ร้านขายยา เรียนความรู้ด้านยาเบื้องต้น เช่น การแบ่งกลุ่มของยา, อันตรายจากการใช้ยา เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

โอกาสทำงานต่างประเทศและศึกษาต่อต่างประเทศ

โครงการ Au Pair in America เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้เรียนและท่องเที่ยวตลอดทั้งปีที่เข้าร่วมโครงการ

Au Pair เป็นโครงการที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากนานาประเทศทั่วโลกได้เรียนรู้วัฒนธรรม และพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันภายใต้วีซ่าประเภท J-1 ซึ่งหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันที่ โดยทางโรงเรียนจะทำการยื่นสมัครร่วมโครงการ