เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA

ด้วยประสบการณ์การสอนยาวนานถึง 15 ปี เป็นที่มั่นใจในคุณภาพ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรเพื่องานผู้ช่วยการพยาบาล ประเภทโรงเรียนเอกชน ตามมาตรา 15 (2) อาชีวศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการรับรอง) เมื่อจบการศึกษาสามารถสมัครงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาเรียนโดยตรงที่โรงเรียน ทางโรงเรียนจัดทำระบบ E-Learning ให้นักเรียนสามารถเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทำแบบฝึกหัดผ่านเว็บไซต์ได้ ทำให้การเรียนการสอนสะดวกขึ้น เรียนควบคู่กับการทำงานหรือเรียนควบคู่กับการเรียนที่อื่นได้ อยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนได้

ผู้ช่วยศูนย์ความงาม (SP)

หลักสูตรสำหรับผู้สนใจทำงานในแผนกความงาม, คลินิกเสริมความงาม เรียนการพยาบาลและการทำหัตถการต่างๆ

ผู้ช่วยทันตกรรม (DA)

หลักสูตรสำหรับผู้สนใจทำงานในด้านทันตกรรม เรียนความรู้ความชำนาญในการเป็นผู้ช่วยทันตกรรม

พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (NA)

หลักสูตรสำหรับผู้สนใจทำงานในรพ.รัฐและเอกชนทุกแผนก เรียนความรู้พื้นฐานทางการพยาบาล เช่น การวัดความดัน, อุปกรณ์ทางการแพทย์

พนักงานผู้ช่วยห้องยา (PA)

หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจทำงานในแผนกห้องยา, ร้านขายยา เรียนความรู้ด้านยาเบื้องต้น เช่น การแบ่งกลุ่มของยา, อันตรายจากการใช้ยา เป็นต้น

โอกาสทำงานต่างประเทศ

เราคือมืออาชีพด้านการเรียนดูแลต่างชาติ

เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมดูแลต่างชาติ ญี่ปุ่น 

หากเรียนจบการดูแลผู้สูงอายุมาแล้ว NA , PN , RN  ไม่ต้องเริ่มเรียนใหม่